do góry

małopolskie

07 WRZ 2018

Małopolscy strażacy pracują nad konfiguracją sprzętową rot gaśniczych w ramach projektu pn. „Wolne ręce dla rot”

 Szkolenie

W dniach od 30.08 – 16.11.2018 r. na terenie czterech wybranych Komend PSP z terenu woj. małopolskiego będą trwały prace związane z konfiguracją sprzętową rot gaśniczych w ramach projektu pn. roboczą „wolne ręce dla rot”.

 Prace projektu obejmują dobór sprzętu do realizacji m.in. następujących zakresów tematyczny :

   - działania gaśnicze i operowanie nawodnioną linią gaśniczą,

            - utrzymanie łączności z KDR,

            - podjęcie skutecznych poszukiwań osób poszkodowanych w strefie zadymienia,

            - podjęcie prac wyburzeniowych takich jak siłowe otwarcie drzwi, okien, itp.

            - ograniczenie zadymienia,

            - ewakuacja osoby poszkodowanej,

            - ewakuacja poszkodowanego strażaka ( elementy RIT- Grupa Szybkiego Reagowania).

 Projekt jest kontynuacją warsztatów z taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych, które odbyły się w Kościelisku w maju br., a główne propozycje nowych rozwiązań opracowują strażacy pełniący służbę w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych PSP.

 Jeśli wyniki prac powołanych zespołów wypadną pomyślnie – przewiduje się ich przedstawienie podczas najbliższej narady operacyjnej PSP woj. małopolskiego celem podjęcia próby wdrożenia ich we wszystkich JRG PSP woj. małopolskiego.

 W dn. 08.09 br. prace nad projektem wizytował Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego ds. operacyjnych – mł. bryg. Paweł Sejmej, którego zaproszono również do wysłuchania zaplanowanego w ramach doskonalenia zawodowego wykładu poświęconego profilaktyce nowotworowej w służbie strażaka. Wykład prowadził lekarz medycyny Pan Arkadiusz Szczecina – chirurg pracujący na co dzień na oddziale onkologicznym Szpitala Powiatowego w Nowym Sączu – w wolnym czasie strażak z zamiłowania.

Dodatkowe informacje:

http://www.kppsplimanowa.pl/art,153,warsztaty-szkoleniowe-wolne-rece-dla-rot

Opracowanie: st. kpt. Marcin Kwiatek, KW PSP Kraków,

Zdjęcia: archiwun KW PSP Kraków

07 WRZ 2018

Małopolscy strażacy pracują nad konfiguracją sprzętową rot gaśniczych w ramach projektu pn. „Wolne ręce dla rot”

W dniach od 30.08 – 16.11.2018 r. na terenie czterech wybranych Komend PSP z terenu woj. małopolskiego będą trwały prace związane z konfiguracją sprzętową rot gaśniczych w ramach projektu pn. roboczą „wolne ręce dla rot”

wszystkie aktualności