do góry

małopolskie

13 LUT 2020

Roczna odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

Roczna odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach.
Roczna odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach.
Roczna odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach.
Roczna odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach.
Roczna odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach.
Roczna odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach.

 

 

 

 

 

 

12 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca funkcjonowanie wadowickiej KP PSP w 2019 roku.

W trakcie spotkania funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP oraz zaproszeni goście: zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Filipek, kapelan małopolskich strażaków ks. bryg. Władysław Kulig, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie dh Antoni Kwarciak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach dh Marian Sołtysiewicz, starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas a także samorządowcy z terenu powiatu wadowickiego zapoznali się z kompleksowym sprawozdaniem z działalności KP PSP w Wadowicach zaprezentowanym w wersji multimedialnej przez komendanta powiatowego PSP w Wadowicach bryg. Pawła Kwarciaka oraz funkcjonariuszy kierujących komórkami organizacyjnymi KP PSP .

W dalszej części odprawy zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Filipek scharakteryzował wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej na terenie Małopolski w 2019 roku, omówił plany i zamierzenia na rok bieżący, a także ustosunkował się do wybranych kwestii poruszanych w wystąpieniach funkcjonariuszy. Również pozostali zaproszeni goście wypowiedzieli się na temat na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa i współpracy z Państwową Strażą Pożarną, dziękując przy tym za skuteczną i profesjonalną działalność w minionym roku.  
Warto dodać, że tematem wiodącym odprawy, na który uwagę zwracali wszyscy jej uczestnicy, oprócz kwestii związanych z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową i ratownictwem, była paląca potrzeba budowy nowej siedziby KP PSP w Wadowicach, która zastąpiłaby obiekty wzniesione w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 

 
W dowód uznania za wspieranie działalności KP PSP Wadowice w 2019 roku komendant powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak uhonorował okolicznościowymi pamiątkami następujące osoby: małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Bębenka, zastępcę małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotra Filipka, starostę wadowickiego Eugeniusza Kurdasa, wicestarostę wadowickiego Beatę Smolec, przewodniczącą Rady Powiatu Wadowickiego Zofię Kaczyńską, burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego oraz burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka.


Po zakończeniu odprawy zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć wyposażenie oraz sprzęt ratowniczy, o który w 2019 roku wzbogaciła się wadowicka KP PSP, m.in. dzięki wydatnemu wsparciu Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, Powiatu Wadowickiego oraz Gminy Andrychów.
      
 
 
Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach)

wszystkie aktualności