do góry

małopolskie

19 CZE 2019

Seminarium Naukowo-Techniczne "Ochrona przeciwpożarowa obiektów sakralnych"

 Seminarium w Krakowie

18 czerwca 2019 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się seminarium Naukowo – Techniczne: „Ochrona Przeciwpożarowa Obiektów Sakralnych”. Seminarium adresowane było przede wszystkim do właścicieli, zarządców, użytkowników oraz innych osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej zabytkowych obiektów sakralnych zlokalizowanych na terenie woj. małopolskiego. Organizatorami seminarium, które honorowym patronatem objął Metropolita Krakowski Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, była Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie oraz Kuria Metropolitalna w Krakowie.

Przybyłych na seminarium uczestników i prelegentów powitał p.o. komendant SA PSP w Krakowie st. kpt. Marek Chwała. Następnie głos zabrał małopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Marek Bębenek, który przybliżył problematykę seminarium. Jak zaznaczył małopolski komendant wojewódzki PSP impulsem do organizacji seminarium były wydarzenia związane z pożarami zabytkowych obiektów sakralnych, między innymi z pożarem katedry Notre Dame, jednego z najcenniejszych zabytków światowego dziedzictwa kulturowego. W swoim przemówieniu st. bryg. Marek Bębenek nawiązał również do swoich doświadczeń związanych z dowodzeniem akcją ratowniczo-gaśniczą podczas pożaru klasztoru w Alwerni w 2011 roku. Jak ocenił małopolski komendant wojewódzki PSP, są to bardzo trudne akcje nie tylko ze względu na to, że są to budynki, które wznoszone były w momencie, gdy nie obowiązywały przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, lecz również dlatego, że takie akcje wywołują duże emocje wśród strażaków, którzy są z tymi obiektami silnie związani.

W czasie licznych wystąpień udzielano odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony przeciwpożarowej zabytkowych obiektów sakralnych, które w głównej mierze skupiały się na kwestiach zadań i obowiązków ciążących na właścicielach  budynków i obiektów budowlanych w przedmiotowym zakresie, jak również odpowiedzialności za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zadania realizowane przez funkcjonariuszy pionu kontrolno-rozpoznawczego związane z oceną stanu bezpieczeństwa pożarowego zabytkowych obiektów sakralnych przybliżył naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego KW PSP w Krakowie st. bryg. Andrzej Siekanka.

W gronie specjalistów dzielących się wiedzą i doświadczeniem znaleźli się miedzy innymi: małopolski wojewódzki inspektor Nadzoru Budowlanego Andrzej Macałka, główny specjalista ds. zamówień publicznych i dotacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Maksymilian Sudewicz, funkcjonariusze wydziału kontrolno-rozpoznawczego KW PSP w Krakowie, na czele z naczelnikiem w/w wydziału st. bryg. Andrzejem Siekanką, wykładowca SA PSP w Krakowie - mł. bryg. dr Piotr Sowizdraniuk oraz naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego KM PSP w Krakowie mł. bryg. Sławomir Ścibiorek.

Moderatorami seminarium byli: st. bryg. Andrzej Siekanka, st. bryg. Robert Wolański i mł. bryg. Sebastian Woźniak. Seminarium podsumował, a następnie wręczył zaświadczenia o uczestnictwie w przedmiotowym seminarium st. kpt. Marek Chwała.

 Opracowanie i zdjęcia: st. str. Ewa Kańka, WZ KW PSP Kraków.

19 CZE 2019

Seminarium Naukowo-Techniczne "Ochrona przeciwpożarowa obiektów sakralnych"

18 czerwca 2019 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się seminarium Naukowo – Techniczne: „Ochrona Przeciwpożarowa Obiektów Sakralnych”.

 

wszystkie aktualności