przesuń do początku strony

małopolskie

12 LIP 2018

Strażacy w Małopolsce czuwają nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży

Jednym z zadań realizowanych przez strażaków w woj. małopolskim mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w okresie ferii letnich jest kontrola obiektów przeznaczonych na wypoczynek pod kątem spełnienia przez nie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Podkreślić należy, że to organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku, a w szczególności powinien zorganizować wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania m.in. ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z powyższym funkcjonariusze PSP na terenie województwa małopolskiego przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży, celem wydania opinii w sprawie spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej. W zdecydowanej większości wydawane są opinie pozytywne. Ponieważ bardzo ważna ze względów bezpieczeństwa pożarowego jest również właściwa eksploatacja obiektów i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w czasie trwania wypoczynku, dlatego też strażacy z komend powiatowych i miejskich PSP przeprowadzają kontrole w trakcie trwania turnusów.

Strażacy mając na uwadze tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w minionym roku w Suszku, szczególnym nadzorem objęli formy wypoczynku narażone na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi tj. obozy harcerskie pod namiotami. Strażacy wdrażając ustalenia „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”, który podpisany został w dniu 21 czerwca 2018 roku przez komendanta głównego PSP, komendanta głównego Policji oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych z przedstawicielami organizacji harcerskich, wizytują obozy harcerskie.

Bardzo istotne dla zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży są działania strażaków w ramach szeroko rozumianej prewencji społecznej. W ramach kampanii społecznej pn. „Bezpieczne wakacje” prowadzone są przez strażaków prelekcje plenerowe podczas różnego rodzaju ćwiczeń, pokazów, pikników, odwiedzin strażnic oraz sal edukacyjnych „Ognik”. W ramach kampanii społecznej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo” w województwie małopolskim w czerwcu w 300 przedsięwzięciach wzięło udział: 18 641 dzieci i 58 778 dorosłych. W okresie ferii letnich realizowana jest również kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” w ramach której strażacy przekazują zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

W ramach działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie wakacji na bieżąco przekazywane są również za pośrednictwem mediów zasady bezpiecznego zachowania w obliczu różnego rodzaju zagrożeń, w tym wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.

Strażacy są również w pełniej gotowości pod kątem operacyjnym. Jeszcze przed feriami letnimi wszystkie podległe jednostki ratowniczo-gaśnicze dokonały przeglądu oraz kontroli sprzętu, który może być wykorzystany do prowadzenia działań zawiązanych z ratownictwem wodno-nurkowym, czy też związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowych.

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP
Zdjęcia: archiwum KW PSP Kraków

12 LIP 2018

Strażacy w Małopolsce czuwają nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży

Strażacy w Małopolsce podejmują szereg działań, aby zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczny wypoczynek

wszystkie aktualności