do góry

małopolskie

25 MAR 2020

Strażacy w Małopolsce w pełni wykorzystują nowoczesne rozwiązanie jakim jest system wideokonferencji

 Wideokonferencja

Strażacy w Małopolsce po raz kolejny udowodnili, że są nowoczesną formacją ratowniczą.

W roku 2019 w ramach projektu „Na straży danych - cyfryzacja procesów realizowanych w jednostkach PSP woj. małopolskiego wraz z budową systemu bezpieczeństwa danych” strażacy w Małopolsce wdrożyli usługę wideokonferencji pozwalającą na prowadzenie jednoczesnych sesji za pomocą terminali wideokonferencyjnych zakupionych dla wszystkich komend i JRG województwa małopolskiego. System działa w oparciu o infrastrukturę Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej 112 (OST112) oraz łącz internetowych.

Aktualnie system ma szczególne znaczenie, ponieważ wykorzystywany jest do prowadzenia szkoleń, narad i odpraw służbowych. Jest to szczególnie istotne w czasie zagrożenia koronawirusem, gdy wszyscy staramy się ograniczyć bezpośredni kontakt z drugą osobą. System ten umożliwia bieżącą wymianę informacji w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem w naszym województwie oraz koordynację podejmowanych działań.

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Bębenek wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Piotrem Filipkiem cyklicznie uczestniczą w naradach organizowanych za pośrednictwem wideokonferencji z Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem, a następnie również w tej formie ustalenia  z odpraw niezwłocznie przekazują komendantom powiatowym (miejskim) PSP woj. małopolskiego oraz dowódcom jednostek ratowniczo-gaśniczych. Za pośrednictwem wideokonferencji odbywają się również odprawy kadry kierowniczej KW PSP w Krakowie, jak również naczelników poszczególnych wydziałów z funkcjonariuszami pracującymi zdalnie.

Za pośrednictwem wideokonferencji Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP woj.  małopolskiego łączą się z dowódcami szczebla interwencyjnego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru chronionego, aby przeprowadzić szkolenia dotyczące m.in. zasad prawidłowego, bezpiecznego użytkowania odzieży zabezpieczającej przed czynnikami biologicznymi i elementów ochrony osobistej ratownika jak również procedury postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawiruesm Covid-19.

Podkreślić należy, że strażacy udostępnili system wideokonferencji Wojewodzie Małopolskiemu, który za jego pośrednictwem prowadzi narady z podległymi służbami, czy też Dyrektorami Urzędu, jak również Dyrektorami szpitali.

Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Woźniak - rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Zdjęcia: archiwum KW PSP Kraków.

25 MAR 2020

Strażacy w Małopolsce w pełni wykorzystują nowoczesne rozwiązanie jakim jest system wideokonferencji

Strażacy w Małopolsce po raz kolejny udowodnili, że są nowoczesną formacją ratowniczą.

wszystkie aktualności