do góry

małopolskie

14 WRZ 2018

Współpraca służb dla bezpieczeństwa sieci gazowej

 

13 września 2018 r. w Krakowie na terenie tarnowskiego oddziału GAZ-SYSTEM odbyło się zorganizowane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM przy współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie oraz z Komendą Miejską PSP
w Krakowie pod honorowym patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji, wydarzenie mające na celu wymianę specjalistycznej wiedzy, doświadczeń oraz ustalenie zasad postępowania przy zdarzeniach na obiektach gazowych.

Wydarzenie to było również odpowiedzią na polecenie komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który zobowiązał podległe jednostki organizacyjne
do zapoznanie się z zagrożeniami i przeprowadzenia ćwiczeń w sytuacji zdarzeń związanych z gazociągami wysokiego ciśnienia.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: małopolski komendant wojewódzki PSP – nadbrygadier Stanisław Nowak wraz z zastępcą - mł. bryg. Pawłem Sejmejem, z-ca komendanta miejskiego PSP w Krakowie – st. bryg. Krzysztof Mendak, z-cy komendantów miejskich i powiatowych PSP woj. małopolskiego nadzorujący piony operacyjne, funkcjonariusze wydziału operacyjnego KW PSP w Krakowie oraz dowódcy JRG PSP woj. małopolskiego.

W zorganizowanych przez spółkę ćwiczeniach wzięły udział wojewódzkie służby straży pożarnej, policji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i przedstawiciele zespołów zarządzania kryzysowego z regionu Małopolski.

Spotkanie rozpoczęło się od części warsztatowej, podczas której zaprezentowany został system eksploatacji sieci przesyłowej, a także sposoby postępowania służb technicznych w sytuacjach awaryjnych, zaawansowane metody prac heremetycznych i procedury kryzysowe.  

 - Podczas codziennej służby strażacy mierzą się z różnego rodzaju zagrożeniami. Aby móc reagować profesjonalnie i skutecznie muszą nieustannie doskonalić swoje umiejętności, a dzisiejsze spotkanie ze specjalistami w zakresie bezpieczeństwa sieci gazowych jest do tego doskonałą okazją. Możliwość przećwiczenia pewnych zdarzeń w symulowanych warunkach pozwala nam usystematyzować posiadana wiedzę. Każde tego rodzaju doświadczenie jest dla nas bardzo ważne - powiedział małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – nadbrygadier Stanisław Nowak.

 - Bezpieczny transport gazu ziemnego to misja naszej firmy. Chcemy ściśle współpracować ze służbami pierwszego reagowania w celu wypracowania najlepszych scenariuszy współdziałania – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes zarządu GAZ-SYSTEM.

W trakcie konferencji kpt. Bogusław Szydło specjalista w Wydziale Operacyjnym komendy wojewódzkiej PSP w Krakowie przedstawił potencjał ratowniczy jednostek ochrony przeciwpożarowej woj. małopolskiego oraz omówił działania ratowniczo-gaśnicze związane ze zdarzeniami na gazociągach wysokiego ciśnienia.

W części praktycznej służby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM zasymulowały awarię – pożar stacji gazowej wysokiego ciśnienia w obudowie kontenerowej.  Na tej podstawie można było zaobserwować, jak przebiega współpraca GAZ-SYSTEM ze służbami ratunkowymi. Zasymulowano przyjazd Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia, działania operacyjne i ugaszenie pożaru. Następnie zaprezentowano działania  Gazowego Pogotowia Technicznego i pracowników służb eksploatacyjnych, którzy naprawiają uszkodzony gazociąg i usuwają awarię.

            W końcowej części wydarzenia odbył się pokaz specjalistycznego wyposażenia technicznego GAZ-SYSTEM, m.in. symulatora T.D. Williamson, samochodów Unimog i MAN oraz wykrywaczy gazostrefowych.

 W trakcie podsumowani spotkania z-ca małopolskiego komendanta wojewódzkiego mł. bryg. Paweł Sejmej podziękował wszystkim osobom za zaangażowanie w realizację projektu. Bardzo wysoko ocenił  wspólne działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników GAZ-SYSTEM w trakcie ćwiczenia praktycznego związanego z awarią z następstwem pożaru stacji gazowej wysokiego ciśnienia w obudowie kontenerowej. Podkreślił, również, że w przypadku działań ratowniczo-gaśniczych związanych z awarią gazociągów wysokiego ciśnienia działania jednostek ochrony przeciwpożarowe oraz opracowanie koncepcji usunięcia zagrożenia wymaga wsparcia poprzez wysoko wykwalifikowanych pracowników spółki GAZ-SYSTEM. 

Więcej informacji o bezpieczeństwie eksploatacji sieci gazowej pod adresem: http://www.gaz-system.pl/fileadmin/centrum_prasowe/wydawnictwa/PL/Bezpieczenstwo_sieci_przesylowej_GAZ-SYSTEM_03.2018.pdf

           Opracowanie: kpt. Bogusław Szydło KW PSP w Krakowie, na podstawie informacji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

zdjęcia: st. kpt. Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP

14 WRZ 2018

Współpraca służb dla bezpieczeństwa sieci gazowej

Współpraca służb dla bezpieczeństwa sieci gazowej

wszystkie aktualności