do góry

Materiały dydaktyczne

Polskie Krajowe Centrum CIS otrzymało nowa zaprenumerowaną międzynarodową bazę danych "FIRE WORLDWIDE", zawierającą materiały dotyczące zagrożeń pożarami i wielu tematów z tym związanych, z naciskiem na wszelkie aspekty zasad zarządzania pożarami, działań praktycznych i badań naukowych. Baza ta jest opracowywana przez angielską firmę Sheila Pantry Associates LTD, która od lat blisko współpracuje z siecią Centrów CIS i opracowuje m.in. biuletyn „CIS Newsletter”.

Baza „FIRE WORLDWIDE” jest aktualizowana co kwartał i obejmuje 11 różnych baz danych. Siedem baz danych zawiera informacje bibliograficzne. Obejmują one ponad 235.000 rekordów zawierających opisy artykułów z czasopism, przewodników i poradników, raportów, materiałów z konferencji, raportów z badań naukowych, statystyk i opisów dobrej praktyki. Informacje te opracowują nastepujące instytucje: Fire Service College, UK, LPC Centre for Risk Science, UK, Forensic Science Service, UK, Fire Research Institute, USA, Association nationale pour la protection contre l’incendie et l’intrusion (ANPI), Belgia oraz the Department of Transport and the Regions (DETR), UK. Jedna z baz danych – opracowywana przez British Standards Institution, zawiera opisy ponad 2.500 norm dotyczących tematyki pożarnictwa i dziedzin pokrewnych.

Cztery bazy danych zawierają pełne teksty dokumentów. Są to m.in. najważniejsze przepisy prawne krajów europejskich i Unii Europejskiej, dotyczące problematyki pożarniczej i przemysłu związanego z tą tematyką, Bazy obejmują również dokumenty opracowane przez następujące instytucje: The UK Fire Protection Association, World Fire Statistic Bureau, CTIF – The International Committee for the Prevention and Extinction of Fire, the UK Department of Transport, Local Government and the Regions, US National Institute of Occupational Safety and Health, UK Health and Safety Executive (HSE), oraz Ireland Department of the Environment Fire Safety.

Instytucje zainteresowane tematyką pożarnictwa zapraszamy do kontaktu z Polskim Krajowym Centrum CIS, które może opracować wykazy literatury na określone tematy. Więcej informacji na temat zawartości tej bazy danych można otrzymać na stronach internetowych firmy Sheila Pantry Associates LTD: (www.sheilapantry.com).

Istnieje również możliwość zapoznania się z zawartością tej bazy na zasadzie miesięcznego bezpłatnego dostępu.

Polskie Krajowe Centrum CIS

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. (22) 623 36 90
fax. (22) 623 36 93; (22) 623 36 95