do góry

mazowieckie

01 KWI 2019

Funkcjonariusze SGRChem-Eko „Warszawa 6" na szkoleniu w NATO EOD Centre of Excellence

„Home-made Explosives – Basic”
„Home-made Explosives – Basic”

Od 13 do 15 marca 2019 roku grupa pięciu oficerów ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Warszawa 6” brała udział w szkoleniu „Home-made Explosives – Basic” organizowanym przez NATO EOD Center of Excellence na Słowacji.

Podczas szkolenia w trakcie zajęć teoretycznych omawiano podstawy wytwarzania nielegalnych materiałów wybuchowych oraz sposób ich przygotowania do użycia. Szczególna uwaga skierowana była na substancje, które wykorzystuje się w improwizowanych laboratoriach oraz charakterystyczny sprzęt potrzebny do ich połączenia w celu otrzymania wybuchowych substancji i mieszanin.

W trakcie części praktycznych funkcjonariusze samodzielnie przygotowywali proste ładunki wybuchowe oraz prowadzili rozpoznanie pod kątem wytwarzania materiałów wybuchowych. Rozpoznanie odbywało się w improwizowanych laboratoriach które zostały odtworzone przez organizatorów szkolenia na wzór rzeczywistych, wykorzystywanych m.in. przez terrorystów w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Opracowanie: kpt. Łukasz Faralisz – KM PSP m .st. Warszawy
Zdjęcia: SFC Peter BULKO (SVK-A)

01 KWI 2019

NATO EOD Center of Excellence

Szkolenie „Home-made Explosives – Basic”

wszystkie aktualności