do góry

mazowieckie

19 WRZ 2018

Krajowe ćwiczenia ratownicze „FALA 2018"

Krajowe ćwiczenia ratownicze "FALA 2018"
Krajowe ćwiczenia ratownicze "FALA 2018"

20 września 2018 roku na terenie powiatu kozienickiego oraz radomskiego w województwie mazowieckim rozpoczęły się krajowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „FALA 2018”.

W ćwiczeniach biorą udział siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym centralnego odwodu operacyjnego z województw:

 • mazowieckiego,
 • lubelskiego,
 • podkarpackiego,
 • świętokrzyskiego,
 • Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Celem głównym ćwiczeń jest podniesienie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do zwalczania skutków wystąpienia powodzi.

Ponadto, podczas ćwiczeń sprawdzane będą elementy akcji ratowniczej takie jak:

 • Funkcjonowanie zaplecza logistycznego,
 • Doskonalenie umiejętności dowodzenia i współdziałania w sztabie akcji na poziomie taktycznym oraz strategicznym,
 • Doskonalenie rozpoznania innych zagrożeń podczas powodzi,
 • Doskonalenie umiejętności reagowania na nagłe zmiany sytuacji oraz niespodziewane utrudnienia,
 • Doskonalenie alarmowania i dysponowania dużej ilości sił i środków Państwowej Straży Pożarnej,
 • Doskonalenie współdziałania pomiędzy pododdziałami centralnego odwodu operacyjnego oraz podmiotami i instytucjami współdziałającymi,
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu.

Ćwiczenia zostaną przeprowadzone w dniach 20-21 września na terenie powiatów kozienickiego oraz radomskiego z załażeniem 36 godzin ciągłej pracy ratowników i sztabu akcji oraz pełną samowystarczalnością poszczególnych pododdziałów do prowadzenia długotrwałych działań.

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

20 WRZ 2018

Krajowe ćwiczenia ratownicze "FALA 2018"

20 września 2018 roku na terenie powiatu kozienickiego oraz radomskiego rozpoczęły się krajowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „FALA 2018”.

wszystkie aktualności