do góry

mazowieckie

04 WRZ 2018

Pomoc dla strażaka Sławka ze Stargardu

Zostań dawcą szpiku kostnego
Zostań dawcą szpiku kostnego

W dniach 29-31 sierpnia 2018 roku w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych KM PSP m.st. Warszawy oraz w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie przeprowadzono akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Akcja była odpowiedzią na ogólnopolski apel o pomoc dla strażaka Sławka z JRG PSP w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie), który zachorował na białaczkę i pilnie poszukiwany jest dla Niego dawca szpiku.

W realizację akcji, której pomysłodawcami byli sami strażacy, poza Komendą Wojewódzką PSP w Warszawie zaangażowane były: Komenda Miejska PSP m. st. Warszawy, Fundacja DKMS oraz Klub Honorowych Dawców Krwi „Jednostka HDK” przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Podczas trzydniowej akcji, do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego, zarejestrowało się 127 strażaków. Wielu funkcjonariuszy już wcześniej podjęło decyzję o zarejestrowaniu się jako potencjalni dawcy szpiku.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na akcję krwiodawstwa w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40 w piątek 12 października 2018 roku w godzinach 9:00-13:00. Podczas akcji krwiodawstwa również, będzie możliwość zarejestrowania się do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego metodą pobrania próbki krwi.

Opracowanie: Paulina Merks – KW PSP w Warszawie,
Zdjęcia: KM PSP m. st. Warszawy.

04 WRZ 2018

Pomoc dla strażaka Sławka ze Stargardu

W dniach 29-31 sierpnia 2018 roku w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych KM PSP m.st. Warszawy oraz w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie przeprowadzono akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Akcja była odpowiedzią na ogólnopolski apel o pomoc dla strażaka Sławka z JRG PSP w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie), który zachorował na białaczkę i pilnie poszukiwany jest dla Niego dawca szpiku.

wszystkie aktualności