do góry

mazowieckie

10 MAR 2019

Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

Pożary wewnętrzne
Pożary wewnętrzne
Pożary wewnętrzne
Pożary wewnętrzne
Pożary wewnętrzne
Pożary wewnętrzne

 

 

 

 

 

W dniach od 4 do 8 marca na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Warszawie przeprowadzono kolejne warsztaty na podstawie programu szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych z 3 grudnia 2015 r. zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP. W szkoleniu brało udział dwunastu funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy. Program szkolenia składał się z dwóch części. W pierwszej części teoretycznej zostały omówione zagadnienia związane z rozwojem i rozprzestrzenianiem się pożaru, doborem odpowiedniej formy działań taktycznych oraz techniki gaszenia. Szkolenie obejmowało również zakres wiedzy z wentylacji pożarowej, „czytania” z dymu, chłodzenia gazów pożarowych, dotyczyło takich zjawisk, jak: piroliza, rozgorzenie, wsteczny ciąg płomieni i zapalenie gazów pożarowych. Uwagę poświęcono także zachowaniu przez strażaków bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ochrony przed czynnikami rakotwórczymi. W drugiej części przystąpiono do ćwiczeń praktycznych, które zostały zrealizowane na trenażerze ogniowym z modułów kontenerowych. Uczestnicy obserwowali rozwój pożaru w zamkniętym pomieszczeniu. Przez kolejne dniu ćwiczono operowanie prądami gaśniczymi, zaobserwowano zjawiska zachodzące w pożarach na modelach „domków dla lalek”, sposób przeprowadzenia natarcia na pożar z procedurą otwarcia drzwi i przeszukania pomieszczeń, omówiono i przećwiczono zagadnienia tzw. "taktycznej wentylacji", czyli wykorzystania wpływu dostępu powietrza na proces spalania do kreowania warunków pożarowych. Jest to cykl szkoleń z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych zaplanowanych  w tym roku dla warszawskich strażaków.

Opracowanie: asp. sztab. Leszek Borlik - KM PSP m .st. Warszawy,
Zdjęcia: kpt. Piotr Noszczyk - KM PSP m .st. Warszawy.

wszystkie aktualności