do góry

mazowieckie

13 SIE 2018

Wizyta w obozowiskach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Obozowisko Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
Obozowisko Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

8 sierpnia 2018 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica wizytował obozowiska Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Bledzewie w powiecie sierpeckim (organizatorem obozu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidzu) oraz w Gorzewie w powiecie gostynińskim (organizatorem obozu jest Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Płocku).

Uczestnicy obozu w trakcie aktywnego wypoczynku biorą udział w zajęciach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz poznają zasady bezpiecznego zachowania podczas różnego rodzaju zagrożeń.

Podczas spotkania z mazowieckim komendantem wojewódzkim PSP st. bryg. Bogdanem Łasicą Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze brały udział w praktycznych zajęciach z zakresu ratownictwa wodnego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom tonącym.

W 2018 roku zorganizowano 21 obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego, w których brało udział ponad 800 osób. W najbliższym czasie zaplanowano obozy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z OSP Skaryszew (pow. radomski) i OSP Święcice (pow. warszawski zachodni), które odbędą się w terminie 20 - 31 sierpnia 2018 w Stegnie oraz Krynicy Morskiej.

Na organizację obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa mazowieckiego przeznaczono kwotę 296 164zł w ramach dotacji ministra spraw wewnętrznych i administracji na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”

Opracowanie: Paulina Merks – KW PSP w Warszawie
Zdjęcia: KM PSP Płock, KP PSP Sierpc

13 SIE 2018

Obozowiska Młodzieżowych Drużyn Pożarnczych

8 sierpnia 2018 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica wizytował obozowiska Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Bledzewie w powiecie sierpeckim (organizatorem obozu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidzu) oraz w Gorzewie w powiecie gostynińskim (organizatorem obozu jest Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Płocku).

wszystkie aktualności