do góry

Nadesłano z kraju

15 WRZ 2005

Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa - Sala Sztandarów.

W Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach wyposażona została kolejna sala ekspozycyjna tzw. "Sala Sztandarów". Znalazły w niej swoje miejsce najcenniejsze sztandary zgromadzone w muzealnych zbiorach. Wszystkie prezentowane sztandary pochodzą z przełomu XIX i XX wieku i posiadają wizerunek św. Floriana. Ekspozycję uzupełnia kolekcja hełmów z różnych państw, a w gablotach stojących wyeksponowano najstarsze mundury strażackie.
W muzeum otwarto również wystawę czasową , w której zaprezentowane są Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego.
www.wmp-muzeum.psp.plkp.pl
wszystkie aktualności