do góry

Nadesłano z kraju

16 WRZ 2005

Gdynia - szkolenie dla dyrektorów szkół

Ewakuacja i zmiany przepisów przeciwpożarowych były głównymi tematami spotkania w Zespole Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z terenu Gdyni, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Urzędu Miasta.
Zagadnienia związane z ewakuacją zaprezentowane zostały w postaci zajęć warsztatowych w trakcie rzeczywistej ewakuacji kilkuset uczniów, połączonej z pokazem działań prowadzonych przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Gdyni Śródmieściu oraz Grupę Rozpoznania Pirotechnicznego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Zakres dotyczący przepisów ochrony przeciwpożarowej przedstawiła Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego.
wszystkie aktualności