do góry

Nadesłano z kraju

16 WRZ 2005

Otwarcie sali sztabowej w KP PSP Będzin

W dniu 12 września 2005r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie dokonano uroczystego otwarcia Sali Sztabowej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na zaproszenie Starosty Powiatu Będzińskiego Pani Bożeny Respondek i Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie st. kpt. Dariusza Zawadzkiego w uroczystości wzięli udział m.in.:

Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej:
- Pan Wiesław Jędrusik
- Pan Grzegorz Dolniak
- Pan Michał Figlus
-
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju – Pan nadbrygadier Piotr Buk.

Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach –
Pan nadbrygadier Janusz Skulich.


Decyzja o tworzeniu zintegrowanego systemu powiadamiania ratunkowego oraz zarządzania kryzysowego na bazie Komendy Powiatowej PSP podjęta została przez Zarząd Powiatu w 2001 roku, wyznaczając termin realizacji na lata 2002 – 2006 i określając konieczność rozbudowy obiektu straży. Powstał projekt rozbudowy wraz z zapleczem socjalnym. Przewidziano w nim także modernizację szatni i budowę węzła sanitarnego.

W roku 2003 Zarząd Powiatu podjął decyzję o sfinansowaniu inwestycji, a dzięki przychylności Radnych Powiatowych w roku następnym można było rozpocząć budowę i zakończyć ją w kolejnym roku, tj. w lipcu roku bieżącego.
Dodatkowe środki finansowe przyznane przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego pozwoliły na wyposażenie pomieszczeń.
Z własnego budżetu i środków pozabudżetowych wykonano remont dachu przylegającego do Sali sztabowej i prowadzącego do niej holu wejściowego.

Wybudowana sala sztabowa służyć będzie, w przypadku większych akcji ratowniczych, katastrof oraz innego rodzaju zdarzeń jako ośrodek dyspozycyjny Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Na co dzień spełniała będzie rolę świetlicy na potrzeby szkoleń, narad i odpraw.

wszystkie aktualności