do góry

Nadesłano z kraju

16 WRZ 2005

Podpisanie umowy ZPORR

W dniu 13 września 2005 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wojewodą Lubelskim - Andrzejem Kurowskim, a komendantem powiatowym PSP w Świdniku- mł. bryg. Zbigniewem Stefańcem na dofinansowanie Projektu „Stworzenie informatycznej sieci usprawniającej funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego” w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Przy podpisaniu umowy obecny był również Starosta Świdnicki-Mirosław Król i inni członkowie Zarządu Powiatu. Opracowany projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Wysokość dofinansowania wynosi ponad 423 tys. złotych.
Celem projektu jest wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych a także poprawienie efektywności funkcjonowania straży pożarnej na terenia powiatu świdnickiego. Wszystkie te działania prowadzone są w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także zmniejszenia kosztów społecznych i ekonomicznych wynikających z następstw wypadków, awarii, klęsk żywiołowych. Przedmiotem projektu będzie stworzenie sieci informacyjnej w organizowanym na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP – Centrum Powiadamiania Ratunkowego mającej na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki i całego systemu ratowniczego w powiecie.

wszystkie aktualności