do góry

Nadesłano z kraju

24 PAŹ 2005

Pleszew, Wielkopolska - Ćwiczenia służb ratowniczych w Pleszewskim szpitalu

W dniu 19 października br do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pleszewie zadzwonił lekarz dyżurny pleszewskiego szpitala z informacją: " Dwóch zdesperowanych młodych mężczyzn w wieku około 25 do 30 lat zajęło oddział ginekologiczny pleszewskiego szpitala. W trakcie szmotaniny obrażeń ciała doznały dwie osoby uderzone przez jednego z napastników.Napastnicy posiadają przedmioty przypominające broń oraz przetrzymują dwie pielęgniarki jako zakładniczki, na oddziale pozostaje 15 pacjetów. Napastnicy twierdzą, że podłozyli materiały wybuchowe oraz środki chemiczne".
Tak przedstawiał się scenariusz ćwiczeń, których tematem była: "ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA POWIATOWYCH SŁUŻB INSPEKCJI I STRAŻY ORAZ POWIATOWEGO I MIEJSKIEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ATAKU TERRORYSTYCZNEGO W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W PLESZEWIE"
W zakrojonych na bardzo dużą skalę ćwiczeniach udział wzięły następujące służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Miejsko Gminnny Zespół Reagowania Kryzysowego, Straż Miejska, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Cele prowadzonych ćwiczeń były następujące:sprawdzenie procedur alarmowania i powiadamiania o zdarzeniu, doskonalenie umiejętności wzajemnej współpracy służb i podmiotów przewidzianych do działań ratowniczych, sprawdzenie przez obsadę dyżurną CPR - Zarządzania Kryzysowego procedur postępowania związanych z alarmowaniem sił i środków w ramach funkcjonowania KSRG, doskonalenie umiejętności koordynacji działań ratowniczych przez CPR - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego na linii straże, służby, inspekcje oraz podmioty współdziałające, praktyczne przećwiczenie procedur z zakresu działań ratowniczych ( podłożony ładunek wybuchowy ), praktyczne sprawdzenie zagadnień dotyczących ewakuacji dużej ilości osób zagrożonych.
Postawione cele osiągnięto w całości
Więcej na stronie www.pleszew.psp.wlkp.pl
wszystkie aktualności