do góry

Nadesłano z kraju

28 PAŹ 2005

45 lat Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

W październiku 1960 roku - po półrocznym okresie likwidacji Szkoły Podoficerskiej w Nysie - została powołana do życia Szkoła Podoficerów Pożarnictwa w Krakowie - Nowej Hucie. Znalazła ona siedzibę w budynku Oddziału III Zawodowej Straży Pożarnej. Przed kadrą Szkoły Podoficerów Pożarnictwa stało trudne zadanie stworzenia interdyscyplinarnej nauki, rozwoju nowej dziedziny wiedzy teorii nauk pożarniczych, przyspieszenie przeobrażeń w strukturze kształcenia kadr o wyższych kwalifikacjach zawodowych. Kolejne dziesięć lat, w tym katastrofalny pożar w 1971 roku Rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach, uzmysłowiły społeczeństwu potrzebę dalszych zmian w tworzeniu nowoczesnych służb pro­fesjonalnych i całego systemu ochrony przed pożarami. W latach siedemdziesiątych wzrosły wymagania w stosunku do kadry oficerskiej, powstał nowy korpus chorążych pożarnictwa - średniej kadry dowódczej straży pożarnej. W 1973 roku Krakowska Szkoła otrzymuje status policealnego studium zawodowego, zmienia nazwę na Szkołę Chorążych Pożarnictwa. Wzrastają wymagania w odniesieniu do kadry nauczającej, kształconych dowódców, chorążych i podoficerów.

W latach 90-tych Szkoła stała się nowoczesną placówką dydaktyczną o znaczącym dorobku wychowawczym, ugruntowanej opinii w środowisku zawodowym, stała się nieodłącznym elementem bezpieczeństwa Południowej Polski. W 1992 roku, w którym nastąpiła także zmiana nazwy na Szkołę Aspirantów PSP, bez problemów podjęła zadania kształcenia nowoczesnych kadr ratowniczych nie tylko przed żywiołem ognia, ale – jak nakazuje nowa Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej - kształci aspirantów pożarnictwa posiadających wiedzę z zakresu ratownictwa pożarowego, technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego. Szkoła sprostała wymogowi czasu i dzisiaj z dumą może spoglądać na przebytą drogę czterdziestu pięciu lat. Czas został wykorzystany przez pokolenia pracujących w niej dowódców-oficerów, aspirantów, podoficerów, pracowników cywilnych i naukowych.

W dniu dzisiejszym, w jubileuszowym roku 45 lat istnienia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, 93 młodych mężczyzn, po prawie dwumiesięcznym przygotowaniu spędzonym na szkoleniu unitarnym na poligonie SA PSP w miejscowości Kościelec, składa uroczyste Ślubowanie: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego
i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności
i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”. Ślubowaniem na Sztandar Szkoły wyróżnionych jest czterech słuchaczy:

1. Piotr Brach

2. Tomasz Musiał

3. Piotr Piątek

4. Radosław ŚwiderPrzed nimi jeszcze dwa lata nauki w Szkole Aspirantów PSP, podczas których będą poznawać tajniki wiedzy pożarniczej na wykładach, będą uczestniczyć w ćwiczeniach poligonowych oraz ćwiczeniach na różnorodnych obiektach, a także będą pełnić służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP.

***

Także dzisiaj kolejna grupa absolwentów XXI turnusu studium zaocznego krakowskiej Szkoły Aspirantów PSP staje ostatni raz na uroczystym apelu 48 słuchaczy jest promowanych na pierwszy stopień w korpusie aspirantów: młodszego aspiranta oraz otrzymuje tytuł technika pożarnictwa.Najlepsze wyniki podczas nauki w Szkole Aspirantów osiągnęli:1. Magdalena Zdanewicz – PRYMUS TURNUSU – średnia ocen 4,86 (KW PSP Białystok),

2. Mariusz Idzik – średnia ocen 4,45 (SA PSP Kraków),

3. Elżbieta Skowron – średnia ocen 4,42 (SA PSP Kraków).Promowani przez prawie dwa lata musieli godzić pracę zawodową
i życie rodzinne z nauką w Szkole Aspirantów PSP.

***Podczas dzisiejszych uroczystości do użytku oddawana jest także nowoczesna hala sportowa. Po wielu latach starań, dzięki życzliwości wielu ludzi, w dniu 14 czerwca 2004 r. rozpoczęto roboty budowlane, aby po 15 miesiącach zakończyć inwestycję.Hala sportowa służyć będzie podnoszeniu sprawności fizycznej słuchaczy i kadry Szkoły Aspirantów, wykorzystywana będzie także przez mieszkańców dzielnicy.Kubatura hali: 16112 m3

Powierzchnia użytkowa: 2087 m2

Powierzchnia boiska: 1078 m2.W hali znajdują się między innymi: boisko sportowe z widownią i balkonem, sala konferencyjna, szatnie, biura, sauna, solarium, zaplecze socjalne. Docelowy koszt inwestycji wynosi około 8 mln. złotych.

***

Absolwenci Krakowskiej Szkoły Pożarniczej:

SPP – 7324 osób (1960-1972)

SChP – 2731 osób (1973-1992)

SA PSP – 2523 osoby (od 1992 roku)

wszystkie aktualności