do góry

Nadesłano z kraju

28 PAŹ 2005

Gdynia - ćwiczenia w ZZR

Prowadzenie działań ratowniczych w zakładach zajmujących się produkcją gazów technicznych było głównym tematem ćwiczeń, które w dniu 27.10.2005 roku przeprowadzono na terenie firmy Eurogaz-Gdynia. Z uwagi na to, że zakład zaliczony został do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej, głównym elementem ćwiczeń były działania podejmowane przez pracowników zakładu, polegające na usunięciu wiązek butli acetylenowych, które znalazły się w bezpośrednim zasięgu oddziaływania powstałego pożaru, ewakuacji magazynu butli z propanem-butanem oraz zabezpieczeniu procesu napełniania butli acetylenowych. W dalszej części ćwiczenia udział wzięły jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Gdyni: JRG nr 1 Gdynia Śródmieście, Zakładowa Służba Ratownicza Stoczni Gdynia, Zakładowa Służba Ratownicza Stoczni Marynarki Wojennej oraz Zakładowa Straż Pożarna Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Jednostki te prowadziły działania gaśnicze związane z gaszeniem powstałego pożaru oraz działania z zakresu ratownictwa medycznego i chemicznego w reakcji na rozszczelnienie się zbiornika z kwasem siarkowym i poparzeniem nim 2 pracowników firmy. W trakcie ćwiczeń sprawdzono współdziałanie zespołów ratownictwa medycznego Zakładowej Służby Ratowniczej Stoczni Gdynia i plutonu ratownictwa chemicznego JRG Nr 1 Gdynia Sródmieście w zakresie współpracy w dekontaminacji osób poszkodowanych ewakuowanych ze w strefy skażenia.
wszystkie aktualności