do góry

Nadesłano z kraju

22 MAJ 2006

Pożar hali magazynowo administracyjnej firmy BRILUX

Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar obiektu

magazynowo-biurowego Firmy Brilux (magazyn i montaż opraw oświetleniowych).

Pożar obejmował część magazynową (magazyn 7,5 tys. m2). Widać było płomienie w

tylnej części magazynu na całej szerokości (70 m)i 1/4 długości(ok.30m)

wychodzące z hali na zewnątrz ponad dach. Występowało bardzo duże

promieniowanie cieplne. Dach był wypalony w 1/3 powierzchni. Na miejscu były

już dwie jednostki z OSP Nowa Wola i podawały 3 prądy wody na dach obiektu.

Cała hala była wypełniona czarnym duszącym dymem. Po wstępnym rozpoznaniu

stwierdzono, że większość materiałów, które się palą to akcesoria

oświetleniowe , plastiki, kable, elementy aluminiowe i palety. W magazynie

towary były umieszczone na regałach wysokiego składowania. Uzyskano informację

od pracownika dozoru,że z obiektu magazynowego ewakuowano wszystkie osoby. Ze

względu na duże promieniowanie cieplne nie można było rozstawić efektywnie

samochodów bojowych w tym także podnośnika SH-30. W związku z tym w pierwszej

fazie zaczęto podawać wodę na dach i schładzać konstrukcję podając wodę 3

prądami. Łącznie podawano 6 prądów wody. Zadysponowano dodatkowe siły i

środki. Następnie rozstawiono podnośnik SH-30 i podano pianę ciężką do środka

od góry przez dach. Następnie dokonano wizji w części biurowej nie objętej

pożarem. Ze względu na zadymienie wewnątrz obiektu biurowego wybito szyby w

kilku oknach na 2 i 3 kondygnacji w celu przewietrzenia.Część biurowa nie była

objęta pożarem. Prądami gaśniczymi operowano tylko nazewnątrz ze względu na

bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia ratowników.Działania z podnośników

i w strefie zadymienia prowadzono w aparatach ochrony dróg oddechowych.

Zorganizowano 3 odcinki bojowe: 1 w obronie części biurowej

i przyłącza gazowego, 2 w natarciu na halę magazynową. Na odcinkach hali

magazynowej działały rozstawione 2 podnośniki podając w natarciu pianę ciężką.

Obronę obiektu realizowano przy użyciu 10 prądów wody z linii

wężowych oraz natarcie 10 prądami wody z linii wężowych 1 prądem wody z

podnośnika oraz 1 prądem wody z działka wodnego (GCBA). Wraz z wypalaniem się

dachu konstrukcja zapadała się do środka. Po ok. godziny od początku pożaru

ściany boczne zwaliły się do wewnątrz hali.

Po zawaleniu się hali wszystkie siły środki działały w obronie części

biurowej oraz przyłącza gazu.

Zorganizowano 4 sposoby zasilanie w wodę.

1. z 2 zbiorników otwartych ppoż. 100 m3 każdy, na terenie przedmiotowego

obiektu, (żródło się wyczerpały się po lokalizacji pożaru)

2. z 2 studni głębinowych z sąsiedniej działki (właściciel sam zaoferował

pomoc)

3. z sieci miejskiej (bardzo słabe ciśnienie, po interwencji do zastępcy

burmistrza ciśnienie zwiększono poprzez odcięcie z pobliskich miejscowości

4. przez dowożenie - zasilanie z hydrantów sieci miejskiej piaseczyńskiej.

W dniu 12.05.06 ok. godz.10.00 na miejsce akcji przybył zastęp z JRG 6

Warszawa pod dowództwem st.kpt.Pawła Janiszewskiego(d-cy zmiany JRG 6) dokonać

pomiarów stężeń gazów na pogorzelisku i wokół. Stwierdzono obecność tlenku

węgla o stężeniu 50ppm(58,5mg/m3) na terenie pogorzeliska i wokół od 4 do 30

ppm. Pomiar wykazał również obecność arsenowodoru (AsH3) o stężeniu 753 do

1130ppm(1,34 do 2,44 mg/m3) i wokół pogorzeliska 415 do 758ppm. Z racji

przekroczonych NDS(norma 0,2mg/m3) i NDSCh(norma 0,6mg/m3), ratownicy

prowadzili działania w pogorzelisku oraz terenie zadymionym w strefie

wyznaczonej przez specjelistę chemika w aparatach ODO. Dokonano również

pomiarów stężeń w mieście Piaseczno i okolicach, nie stwierdzono obecności

trujących substancji. Działania gaśnicze dogaszania pożaru w dniu następnym

realizowane były przy wykorzystaniu zaopatrzenia wodnego ze zbiorników na

terenie obiektu.

Uratowano część biurowo-administracyjną o powierzchni zabudowy ok. 1000 m2

oraz przyłącze gazu ziemnego.Podczas działań gaśniczych uległo uszkodzeniu 4

odcinki W75 z JRG Piaseczno.

wszystkie aktualności