do góry

Nadesłano z kraju

13 CZE 2006

Konin, wlkp. - leśne ćwiczenia

12 czerwca na  jeziorze Slesińskim  oraz na kompleksach leśnych w okolicach m. Ślesin ratownicy Państwowej Straży Pożarnej, strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie miasta i powiatu konińskiego wspomagani przez Policję, Służbę Lśną, Pogotowie Ratunkowe oraz grupę ratowników PCK realizowali ćwiczenia taktyczne. Założenie do ćwiczeń przewidywało taki splot wydarzeń wskutek, którego ratownicy musieli zmierzyć się z szybko rozprzestrzeniającym się pożarem lasu, uwolnić i udzielić pomocy osobom poszkodowanym w autobusie i samochodzie osobowym oraz prowadzić poszukiwania zaginionej osoby, która wpadła do pobliskiego jeziora.

Ćwiczenia miały na celu przede wszystkim:

1.      Doskonalenie umiejętności w zakresie współdziałania jednostek organizacyjnych PSP i OSP z KSRG z innymi podmiotami ratowniczymi przy likwidacji pożarów i innych zagrożeń oraz ich skutków.

2.      Doskonalenie systemów alarmowania, współdziałania i dowodzenia różnymi służbami na miejscu akcji.

3.      Sprawdzenie stanu gotowości sił WBO (grupa nurkowa) przewidzianych do działań ratowniczych - Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 2 w Koninie oraz jednostek OSP z KSRG i innych podmiotów działających w ramach porozumień na wypadek wystąpienia pożarów, działań w zakresie ratownictwa medycznego, działań ratownictwa wodnego, technicznego.

4.      Ocena funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego, sprawdzenie Planu Ratownictwa Powiatu,

5.      Sprawdzenie możliwości osiągania podwyższonej i pełnej gotowości jednostek do akcji usuwania skutków zagrożeń mogących wystąpić na terenie powiatu.

Na zakończenie ćwiczenia zostały podsumowane prze obserwatorów. Wszystkie spostrzeżenia, wnioski oraz zauważone nieprawidłowości zostaną ujęte w planach doskonalenia uczestniczących podmiotów ratowniczych.

wszystkie aktualności