do góry

Nadesłano z kraju

27 CZE 2006

Komenda w nowych barwach

     W Rawiczu został oddany do użytku wyremontowany budynek Komendy Powiatowej PSP, a także dokonano otwarcia stanowiska kierowania przygotowanego do zintegrowanych działań rawickich służb ratowniczych. Prace, które rozpoczęto w 2004 r. polegały m.in. na: zmianie systemu ogrzewania (z węglowego na gazowy) wspomaganego instalacją solarną,wymianie bram garażowych i okien, zaadoptowaniu pomieszczeń po byłej kotłowni węglowej na Zintegrowane Stanowisko Kierowania, termomodernizacji budynku , montażu systemu teleinformatycznego, urządzeniu i  wyposażeniu w sprzęt Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz przebudowie piętra Komendy. Wartość wykonanych prac wyniosła 1.181.900,00 zł !W uroczystości wzięli udział : nadbryg. Ryszard Kamiński -  Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu, p. Krzysztof Mączkowski – Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a także władze samorządu powiatowego i samorządów gminnych, przedstawiciele służb i instytucji współpracujących, kierownictwo ościennych Komend PSP, aktyw Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz duchowieństwo. Cztery osoby, które swoją postawą i działaniem w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej powiatu rawickiego uhonorowano medalami  „Za zasługi dla pożarnictwa”.  Złote medale otrzymali : p. Marek Gottschling – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz p. Stanisław Markowski – właściciel firmy „Markowski” w Gostyniu. Natomiast srebrne medale przyznane zostały :  p. Janowi Pietrasowi – Dyrektorowi Gospodarstwa Pomocniczego  przy rawickim Zakładzie Karnym oraz p. Ireneuszowi Skrzypczakowi – funkcjonariuszowi ZK w Rawiczu. Komendant Powiatowy PSP wręczył gościom, którzy mieli swój znaczący udział w termomodernizacji i remoncie budynku Komendy pamiątkowe statuetki - miniaturki wozu strażackiego, zaopatrzone w tabliczkę z dedykacją : „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej powiatu rawickiego”. Przeprowadzone prace możliwe były dzięki środkom finansowym pochodzącym z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.Więcej informacji oraz materiał zdjęciowy na www.rawicz.psp.wlkp.pl

 

wszystkie aktualności