do góry

Nadesłano z kraju

28 LIP 2006

Wizyta Podsekretarza Stanu MSWiA – Szefa Obrany Cywilnej Kraju.

W dniu 27.07.2006r. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie wizytowali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w osobach: Podsekretarza Stanu MSWiA Pana Pawła Solocha –- Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego MSWiA Pana Bogusława Cichonia. Podczas spotkania z udziałem władz samorządowych Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, mł. bryg. Maciej Zdęga - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie zapoznał gości z problematyką bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego oraz przedstawił funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Ratowniczego na terenie powiatów. W trakcie pobytu, goście wizytowali pomieszczenia Zintegrowanego Stanowiska Kierowania oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego zapoznając się z praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu.

wszystkie aktualności