do góry

Nadesłano z kraju

25 SIE 2006

"112, Can I Help You ?"

W dniu 24.08.2006 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu odbyła się uroczysta inauguracja projektu „112 Can I Help You?” - kursu językowego dla dyspozytorów służb ratowniczych z województwa wielkopolskiego. Ten wspólny projekt Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i firmy EuroConsult jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu  Społecznego i budżetu państwa.Projekt zakłada naukę języka angielskiego 230 dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego obsługujących numer alarmowy 112 oraz strażaków z Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej z JRG 4 w Poznaniu.Każdy z uczestników kursu przejdzie 216 godzin szkolenia na poziomie Cambrige University Key English Test (KET) wraz z modułem specjalistycznym (Specialised English For Dispatchers – SED) ukierunkowanym na słownictwo związane z pracą dyspozytora. Dla potrzeb wdrażania projektu wykorzystywane będą nowoczesne techniki i technologie medialne; projekt zakłada wsparcie kursu tradycyjnego szkoleniem e-lerningowym prowadzonym za pomocą sieci internetowej.Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie turystyczne obcokrajowców naszym krajem, a co za tym idzie coraz większy ruch drogowy na autostradzie A2, przebiegającej przez całą Wielkopolskę, należy się spodziewać, ale także być przygotowanym na zaistnienie zdarzeń z udziałem zagranicznych obywateli. Znajomość języka angielskiego może w takich sytuacjach w wymierny sposób skrócić czas oczekiwania na pomoc i niejednokrotnie uratować czyjeś życie. 
wszystkie aktualności