do góry

Nadesłano z kraju

01 WRZ 2006

Wrzesnia- bezpieczne wakacje z mundurem

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni pragnie poinformować, iż bierze czynny udział w realizacji programów edukacyjnych skierowanych dla dzieci i młodzieży.

W dniach od 30.08 - 01.09.2006 roku por raz kolejny Komenda Powiatowa PSP we Wrześni wspólnie z Policją i Strażą Miejską we Wrześni jest organizatorem półkolonii pod nazwą "Bezpieczne wakacje z mundurem". Grupa 60 osobowa dzieci codziennie zapoznaje się ze specyfiką pracy każdej ze służb mundurowych oraz bierze udział w turniejach sportowych przygotowanych przez te służby. Wizyta tej grupy w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni miała miejsce w dniu 31 sierpnia. Oprócz pokazów sprzętu jak również różnych ćwiczeń zorganizowano liczne gry i zabawy.              Akcję edukacyjną dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku w czasie  wakacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową, komenda podejmuje już w okresie majowym, gdzie w trakcie "otwartych strażnic" grupy dzieci i młodzieży zapoznają się z charakterem pracy strażaka. Każda taka wizyta kończyła się krótka pogadanką w tym temacie, przedstawianym przez pracownika wydziału kontrolno-rozpoznawczego lub operacyjnego. Na terenie powiatu wrzesińskiego w wielu placówkach szkolnych odbywają się półkolonie, które w swym programie organizacyjnym ujmują  gry i zabawy z użyciem sprzętu pożarniczego (hydronetki, węże itp.) oraz spotkania z przedstawicielami służb mundurowych. Komenda Powiatowa na zaproszenie organizatorów tej formy wypoczynku deleguje strażaków celem oceny tych konkurencji sportowych oraz przeprowadzenia pogadanki.

 Ostatni dzień tych półkolonii „Bezpiecznych Wakacji z Mundurem” jest dniem podsumowującym, w którym nagradzani upominkami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, są najaktywniejsi jej uczestniczy.

Takie formy wypoczynku dzieci i młodzieży cieszy się ogromną popularnością i dlatego też realizowane są corocznie.

mł.bryg. Kazimierz Cieślak

wszystkie aktualności