do góry

Nadesłano z kraju

11 WRZ 2006

Pleszew, Wielkopolska, festyn rodzinny w SPZOZ

Strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w dniu 10 września wzięli udział w Festynie Rodzinnym. Przygotowali trzy stanowiska - na pierwszym prowadzono naukę udzielania pierwszej pomocy medycznej a przede wszystkim prowadzenia reanimacji krążeniowo - oddechowej, na drógim stanowisko zaprzentowano sposoby prowadzenia ewakuacji z wykorzystaniem samochodu SH - 24 oraz linkowego urządzenia ratowniczego, na trzecim stanowisku przygotowano konkurencję dla drużyn "Dorosły + dziecko", nagrodą główną dla zwycięzców przewidziano maskotkę psa ratownika, każdy uczestnik za udział otrzymał lizaka. Przy stanowiskach rozdawano przechodniom materaił informacyjny dotyczący bezpiecznego postępowania w czasie zagrożeń. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy strażaków ratowników, zakresem działalności Państwowej Straży Pożarnej, wyposażeniem sprzętowym jakim dysponują oraz wyposażeniem osobistym
wszystkie aktualności