do góry

Nadesłano z kraju

18 GRU 2006

Gdynia – św. Mikołaj nie zapomniał o strażakach.

              W piątek 8 grudnia 2006 gdyńscy strażacy pozyskali sprzęt ratowniczy w postaci : nowego podwozia samochodu ciężarowego firmy MAN pod kontenerową zabudowę nadwozia specjalnego pojazdu ratownictwa chemicznego.             Nowy samochód zastąpi wyeksploatowany, bardzo awaryjny, 12-leni pojazd marki Jelcz. Z uwagi na małą ilość ciężkich samochodów ratownictwa chemicznego w województwie pomorskim, tego typu nowy sprzęt zwiększy mobilność specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego w obliczu występujących zagrożeń chemicznych.            Cel został osiągnięty dzięki środkom finansowym Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Głównej PSP.            Kolejnym otrzymanym prezentem był zestaw poduszek pneumatycznych z osprzętem, wykorzystywany do podnoszenia przewróconych pojazdów lub uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej.            Sponsorem tego sprzętu był: Oddział Okręgowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w Gdańsku.             Komenda Miejska  Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni składa podziękowania za dofinansowanie zakupu sprzętu przez PZU S.A., wpłynie to na poprawę skuteczności działań ratowniczych, zwiększając szanse na przeżycie osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni.             Jednocześnie pragniemy nadmienić, że jest to trzeci rok z rzędu, w którym PZU S.A. w Gdańsku wspiera finansowo zakupy sprzętu ratowniczego przez Komendę Miejską PSP w Gdyni, przyczyniając się do podnoszenia poziomu wyposażenia i efektywności działań ratowniczych gdyńskich strażaków.                Dofinansowanie zakupów przez PZU S.A.2004 r. - dofinansowanie zakupu motopompy                                          - 12 tys.zł;2005 r. - dofinansowanie zakupu butli kompozytowych                              - 20 tys.zł;2006 r. - dofinansowanie zakupu zestawu poduszek wysokociśnieniowych   - 20 tys.zł.             Wśród zaproszonych gości, na uroczystym apelu w Komendzie Miejskiej PSP w Gdyni z okazji przekazania sprzętu znaleźli się: Prezydent Miasta Gdyni, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP, Ksiądz Kapelan strażaków Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele PZU S.A., którzy przekazali wszystkim strażakom, świąteczne oraz noworoczne życzenia : zdrowia i wszelkiej pomyślności na płaszczyźnie zawodowej i osobistej w nadchodzącym, NOWYM 2007 roku. 
wszystkie aktualności