do góry

Nadesłano z kraju

25 KWI 2007

Śrem wlkp. Ochrona ppoż obszarów leśnych.

W dniu 24 kwietnia 2007 roku o godz. 9 00 w siedzibie KP PSP w Śremie odbyła się narada dot. ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych.Współorganizatorami narady było Nadleśnictwo Konstantynowo i Komenda Powiatowa PSP w Śremie. Uczestniczyli w niej ponadto przedstawiciele: Wielkopolskiego Parku Narodowego, Straży Leśnej, jednostek OSP, których siedziby znajdują się w obrębie obszarów leśnych Nadleśnictwa Konstantynowa, KP Policji w Śremie, Komisariatów Policji w Buku i Stęszewie, Straży Miejskiej            w Śremie, Jednostki Wojskowej w Śremie i Urzędu Miasta w Mosinie.Uczestnikom narady przybliżona została: charakterystyka Obszarów Leśnych Nadleśnictwa Konstantynowo z uwzględnieniem miejsc szczególnie chronionych, wyposażenia sprzętowego Nadleśnictwa i podejmowanych działań profilaktycznych. Omówiono również przepisy dot. zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, aktualizacji sposobów postępowania na wypadek pożaru        i współpracy podczas działań Powiatowego Stanowiska Kierowania  PSP z leśniczymi i pracownikami dostrzegalni. Spotkanie zakończył pokaz sprzętu  Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Śremie. 
wszystkie aktualności