do góry

Nadesłano z kraju

26 KWI 2007

Wielkopolska: Wielkopolscy strażacy ćwiczyli na A2

W dniu (26 kwietnia 2007r.) wczorajszym na węźle Modła pod Koniniem przeprowadzone zostały ćwiczenia aplikacyjno – praktyczne pod kryptonimem „Autostrada 2007”. Celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania podmiotów KSRG i podmiotów współdziałających do reagowania w przypadku katastrofy komunikacyjnej na odcinku Autostrady A2.

            Sprawdzano przede wszystkim:

a)      współdziałanie poszczególnych służb ratowniczych w trakcie wypadku masowego, pożaru, wystąpienia zagrożenia chemiczno – ekologicznego,

b)      organizację działań ratowniczych na autostradzie w zakresie przyjmowania informacji o zdarzeniu, procesu dysponowania SIS, informowania innych podmiotów i wzajemną wymianę informacyjną między nimi,

c)      przyjętą taktykę działań przez poszczególne podmioty biorące udział w ćwiczeniach,

d)      rzeczywiste czasy dojazdów do miejsca zdarzenia,

e)      procedury planu ratowniczego powiatu, w tym planu działań ratowniczych dla A2.

W ćwiczeniach wzięły udział siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, OSP, Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz służby spółki operatorskiej Autostrada Eksploatacja S. A.

Wielkopolskim Strażakom w akcji przyglądał się Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Mirosław Gugała.

wszystkie aktualności