do góry

Nadesłano z kraju

26 KWI 2007

Wielkopolska: Wielkopolscy strażacy ćwiczyli na A2

W dniu wczorajszym na węźle Modła pod Koniniem przeprowadzone zostały ćwiczenia aplikacyjno – praktyczne pod kryptonimem „Autostrada 2007”. Celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania podmiotów KSRG i podmiotów współdziałających do reagowania w przypadku katastrofy komunikacyjnej na odcinku Autostrady A2. Sprawdzano przede wszystkim: a) współdziałanie poszczególnych służb ratowniczych w trakcie wypadku masowego, pożaru, wystąpienia zagrożenia chemiczno – ekologicznego, b) organizację działań ratowniczych na autostradzie w zakresie przyjmowania informacji o zdarzeniu, procesu dysponowania SIS, informowania innych podmiotów i wzajemną wymianę informacyjną między nimi, c) przyjętą taktykę działań przez poszczególne podmioty biorące udział w ćwiczeniach, d)rzeczywiste czasy dojazdów do miejsca zdarzenia, e) procedury planu ratowniczego powiatu, w tym planu działań ratowniczych dla A2. W ćwiczeniach wzięły udział siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, OSP, Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz służby spółki operatorskiej Autostrada Eksploatacja S. A. Wielkopolskim Strażakom w akcji przyglądał się Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Mirosław Gugała. (info: Piotr Wilczewski)

wszystkie aktualności