do góry

Nadesłano z kraju

30 KWI 2007

Małopolska, powiat miechowski, ćwiczenia - Pożar lasu

      O godz. 11:05 leśniczy Leśnictwa Tunel informuje straż pożarną, iż nad wlotami do tuneli kolejowych od strony stacji Tunel pali się ściółka leśna i zarośla na powierzchni ok. 0,5 ha. Z uwagi na silny wiatr pożar szybko się rozprzestrzenia. Dyżurny PSK Miechów dysponuje do zdarzenia GCBA 5/32, GBA 2/16, SLRR z JRG Miechów oraz dwie jednostki OSP. Po przybyciu jednostek na miejsce zdarzenia KDR po dokonaniu rozpoznania stwierdza, że pożar objął swoim zasięgiem obszar ok. 1,5 ha i szybko się rozprzestrzenia. Prosi o zadysponowanie dodatkowych sił i środków, a w szczególności  pojazdów gaśniczych z napędem terenowym. Dyżurny dysponuje jednostki z terenu powiatu, przekazuje informację do WSKR Kraków, które dodatkowo dysponuje „Kompanię Gaśniczą Olkusz” z Małopolskiej Brygady Odwodowej. Taki był scenariusz ćwiczeń zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Miechowie w Leśnictwie Tunel. Głównym celem było sprawdzenie „Planu działań na wypadek powstania zdarzenia w tunelach liniowych na szlaku kolejowym Warszawa-Kraków w miejscowości Tunel, gm. Charsznica”, w szczególności pod kątem dostarczania dużych ilości wody z zachowaniem ciągłości podawania środka gaśniczego, przy wykorzystaniu sił i środków ujętych w Planie oraz zbiorników przeciwpożarowych (poj. 4 x 50 m3 ) dla liniowych tuneli kolejowych. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z scenariuszem, wszystkie założenia zostały zrealizowane, sprawdzono w praktyce różne sposoby dostarczania wody do pożaru oraz możliwość zasilania z wykorzystanie zbiorników przeciwpożarowych. Oceny prowadzonych działań dokonali oficerowie z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Działaniami kierował Komendant Powiatowy PSP w Miechowie bryg. mgr inż. Grzegorz Kosiński.

 

wszystkie aktualności