do góry

Nadesłano z kraju

30 KWI 2007

Świętokrzyskie: PO ŚWIADECTWA!

- Jestem przekonany, że każdy z absolwentów naszego Ośrodka Szkolenia  to świetny materiał na prawdziwego strażaka - mówił podczas ceremonii zakończenia kursu kwalifikacyjnego PSP Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP bryg. mgr inż. Grzegorz Jankowski. Uroczystość odbyła się  27 kwietnia na Sali Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Świadectwa uprawniające do uczestnictwa w działaniach ratowniczo - gaśniczych otrzymało 35 kursantów z terenu czterech województw.Kurs ruszył 29 stycznia. Trwał 66 dni.  Przez ten czas kursanci zdobyli cenną wiedzę z zakresu ratownictwa drogowego, wodnego, wysokościowego. Poznali zasady kierowania ruchem drogowym i zasady udzielania pierwszej pomocy. Mieli również zajęcia na lotnisku w Pyrzowicach, szkolenie w komorze dymowej w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.W kursie uczestniczyło 35 słuchaczy. Sami mężczyźni. Z województw : świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego.
Podczas ceremonii otrzymali świadectwa, a najlepsi kursanci wyróżniania.
-   Ta uroczystość przejdzie do historii świętokrzyskiej straży pożarnej, jako dzień, w którym mury naszej Komendy opuściło 35 absolwentów Ośrodka Szkolenia należycie przygotowanych do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, gdy tylko zajdzie ku temu potrzeba.  Bo jestem przekonany, że każdy z absolwentów naszego Ośrodka Szkolenia  to świetny materiał na prawdziwego strażaka - mówił podczas ceremonii zakończenia kursu kwalifikacyjnego PSP Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP bryg. mgr inż. Grzegorz Jankowski.
Komendant Jankowski  podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten  kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP styczeń - kwiecień 2007, przebiegł jak należy. Bez zarzutu. Samym kursantom podziękował zaś za zorganizowanie i zdyscyplinowanie.Ponadto 16  kursantów, którzy włączyli się do akcji " Strażacy PSP i OSP w honorowym krwiodawstwie" pod hasłem  Ognisty ratownik - gorąca krew" , czyli 17 kwietnia w Świętokrzyskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddali krew, otrzymali od Zastępcy Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa doktor Zdzisławy Żelaznej  książeczki " Honorowy Dawca Krwi".
- Dziękuję za ten dar, dar na wagę życia - powiedziała pani  dyrektor.

To był już drugi kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP zorganizowany przez Ośrodek Szkolenia KW PSP, który reaktywował po blisko pięciu latach przerwy, w zeszłym roku Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. mgr inż. Grzegorz Jankowski.
W ceremonii zakończenia kursu uczestniczyli: wojewoda świętokrzyski Grzegorz Banaś, dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Bernard Antos, Zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa doktor Zdzisława Żelazna, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego ŚUW Andrzej Martoś, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji mł. insp. Kazimierz Zieliński, Komendant Powiatowy PSP Jasło bryg. mgr inż.  Wiesław Latoszek, komendanci powiatowi świętokrzyskiej PSP, naczelnicy wydziałów KW PSP, sympatycy pożarnictwa i przedstawiciele mediów.

wszystkie aktualności