do góry

Nadesłano z kraju

04 MAJ 2007

Ćwiczenia w papierni

W dniu 30 kwietnia odbyły się ćwiczenia Odwodowej Kompanii Gaśniczej nr 19 „Myszków” w Fabryce Papieru w Myszkowie. Wzięło w nich udział 12 zastępów straży pożarnych. W skład Kompanii wchodzą wszystkie jednostki OSP z terenu Powiatu włączone od Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego ( Koziegłowy, Markowice, Żarki, Jaworznik, Niegowa, Ogorzelnik, Mrzygłód, Żarki Letnisko ) oraz Nowa Wieś i Choroń. Podczas ćwiczeń założono pożar składu drewna na placu Zakładu w pobliżu hali ścieralni. Po części praktycznej strażacy zostali zapoznani ze specyfiką Fabryki oraz zagrożeniami jakie występują w związku z procesem technologicznym. Ćwiczenia umożliwiły także praktyczne sprawdzenie systemu alarmowania jednostek, łączności bezprzewodowej, sprawności rozwinięć gaśniczych i współdziałania między zastępami.

wszystkie aktualności