do góry

Nadesłano z kraju

15 MAJ 2007

Dzień Strażaka w Tarnowie

Województwo - małopolskie.Powiat – tarnowski. W dniu 13 maja 2007 r. w Tarnowie odbyły się powiatowe obchody święta „Dnia Strażaka”. Uroczystość była związana z zakończeniem obchodów 140–lecia tarnowskiej straży pożarnej oraz 15-lecia funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. Święto strażackie została poprzedzone przejazdem ulicami miasta Tarnowa kolumny pojazdów pożarniczych, oraz przemarszem kompani honorowej i pododdziałów. Szczególną atrakcją parady, obok konnych sikawek z XIX w. był pierwszy samochód strażacki, marki Mercedes zakupiony w 1926 roku dla Tarnowskiej Straży Pożarnej przez ówczesnych włodarzy miasta. Samochód ten obecnie znajduje się w Małopolskim Muzeum Pożarniczym w Alwerni. Uroczysty apel został rozpoczęty Mszą Świętą w tarnowskiej Katedrze a następnie o godz. 1200 przy akompaniamencie trzech orkiestr dętych, pododdziały przemaszerowały na Rynek Główny gdzie wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe wyróżniającym się strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W uroczystościach wzięli udział strażacy i druhowie z terenu regionu tarnowskiego przy współudziale licznie zgromadzonych mieszkańców miasta i powiatu tarnowskiego. Obchody zakończyła prezentacja na tarnowskim deptaku pojazdów i sprzętu pożarniczego, jaki był używany przez strażaków w XIX i XX wieku oraz współcześnie. Organizatorem uroczystych obchodów „Dnia Strażaka” był Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP a honorowy patronat nad uroczystościami objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Tarnowa oraz Starosta Powiatu Tarnowskiego.
wszystkie aktualności