do góry

Nadesłano z kraju

14 CZE 2007

Gdynia –” Bezpieczne życie” , uroczyste zakończenie IV edycji programu.

W miniony poniedziałek 11czerwca 2007 roku w Szkole Podstawowej nr 45, przy ulicy Nowowiczlińskiej 33 w Gdyni, nastąpiło uroczyste zakończenie czwartej edycji programu "Bezpieczne Życie". Program edukacyjny powstał dzięki współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej. Podstawowym założeniem jest  upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności przydatnych w sytuacjach zagrożeń oraz podniesienie świadomości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dotyczy to między innymi np.:

- zasad zachowania się w trudnych sytuacjach,- zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw na świeżym powietrzu, - sposobów wzywania pierwszej pomocy, gdy dojdzie do wypadku, - udzielania pomocy w czasie wypadku, - zachowania się w czasie pożaru i po pożarze, - ochrony i zabezpieczenia mieszkania, -bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania się w niesprzyjających warunkach atmosferycznych oraz zachowań dzieci podczas zaginięć.

W podsumowaniu dorobku czwartej edycji „Bezpiecznego Życia” udział wzięło wielu dostojnych gości m.in.:
- Wiceprezydent miasta Gdynia – Pani Ewa Łowkiel,
- mgr inż. Wiktor  Zmysłowski – Kierownik sekcji ds. programów i organizacji szkolenia Ochrony Ludności Komendy Głównej  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,

- mgr inż. st. kpt. Krzysztof Rogiński – Z-ca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
- bryg. mgr inż. Krzysztof  Markiewicz  –  Komendant  Miejski  Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni,
- Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
- Dyrektorzy szkół i instruktorzy programu „Bezpieczne Życie”,
- Przedstawiciele Urzędu Miasta Gdynia,
- Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, - Przedstawiciele Straży Miejskiej w Gdyni.

Podczas uroczystości Pani Prezydent wręczyła nagrody za udział w konkursie plastycznym „Kiedy dzwonię po straż pożarną”, dwudziestu laureatom w czterech grupach wiekowych, wyłonionym ze wszystkich gdyńskich Szkół Podstawowych.”. Oprócz tego przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Gdyni i Urzędu Miasta Gdyni, wręczyli przedstawicielom szkół  materiały dydaktyczne. Uroczystość została zakończona występami artystycznymi dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 45.

 
wszystkie aktualności