do góry

Nadesłano z kraju

18 CZE 2007

Małopolskie - Wieliczka DOSKONALENIE SYSTEMU

W dniu 15 czerwca br., o godz. 16:00, w miejscowości Winiary przeprowadzone zostały ćwiczenia dla jednostek ksrg z terenu powiatu wielickiego. Tematem ćwiczeń było ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Cel ćwiczeń to sprawdzenie zakresu możliwości prowadzenia działań przez jednostki OSP ksrg z terenu powiatu - w myśl wytycznych KG PSP  do organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w ksrg. Ćwiczenia składały się     z dwóch epizodów: pierwszego, w którym ćwiczono i demonstrowano możliwości prowadzenia działań w obrębie zagrożenia substancją ropopochodną (w realizacji epizodu brały udział jednostki OSP i  KP PSP Wieliczka)  i drugiego, gdzie medium stanowiła substancja z grupy TŚP w związku z czym do działań włączyła się specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, na bazie JRG nr 6 KM PSP Kraków. Po zakończeniu części praktycznej odbyły się zajęcia teoretyczne, które w głównej części przeprowadził przedstawiciel KW PSP Kraków mł. bryg. Jacek Ambrożkiewicz (członek zespołu opracowującego  wytyczne do organizacji ratownictwa chemiczno - ekologicznego w ksrg). Ćwiczenia obserwowali: Starosta Powiatu Wielickiego, przedstawiciele Wydziałów Zarządzania Kryzysowego Starostwa oraz Gmin, Wójt Gminy Gdów, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Czesław Kosiba. W trakcie szkolenia przyjęto do realizacji cykl szkoleń dla naczelników OSP ksrg z terenu powiatu. Organizatorami szkolenia były: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce i Ochotnicza Straż Pożarna w Winiarach.

wszystkie aktualności