do góry

Nadesłano z kraju

18 CZE 2007

Wielkopolska: Przygotowania do warsztatów ruszyły pełną parą

W dniach 14 – 15 czerwca bieżącego roku w Ośrodku Szkolenia Policji w Kiekrzu odbyło się spotkanie inicjujące pierwsze warsztaty z zakresu dochodzeń popożarowych FIW 01/2007. W spotkaniu udział wzięli funkcjonariusze wybranych komend Policji, Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciele Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych S.A. Reprezentanci wyszczególnionych tu instytucji zapoznali się  z podstawowymi założeniami i celem planowanych na 3 – 7 września 2007r. warsztatów.

Przypomnijmy, warsztaty te (organizowane przy cennym wsparciu merytorycznym specjalistów z Arson Task Force brytyjskiego hrabstwa Northumberland) są następstwem listu intencyjnego w sprawie podniesienia standardów w zakresie dochodzeń pożarowych podpisanego 19 marca 2007 roku przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu, Powszechny Zakład Ubezpieczeń społecznych S.A. oddział   w Poznaniu, Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników w Poznaniu, a także poznańską Szkołę Aspirantów.

Należy dodać, iż w spotkaniu wstępnym udział wzięli: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. kpt. A. Langner oraz Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego mł. bryg. M. Rodowski.(pw)

 

wszystkie aktualności