do góry

Nadesłano z kraju

02 KWI 2008

Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,, Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 29 marca 2008r. w Szkole Podstawowej Nr 8 w Malborku odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  ,, Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Malborku przy współudziale KP PSP w Malborku. Patronat Honorowy nad eliminacjami powiatowymi sprawowało Starostwo Powiatowe Malbork. Celem OTWP jest popularyzowanie przepisów  i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki  pożarniczej, pomocy przedmedycznej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W turnieju uczestniczyli reprezentanci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu malborskiego w liczbie 26 uczestników. Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach pisemnym i ustnym.

Nad prawidłowością czuwała komisja w składzie:

st. kpt. mgr  Marek Roman- przewodniczący,

asp. sztab.  Mieczysław Żarnowski- sekretarz,

asp. sztab.  Andrzej Długokęcki- członek,

dh              Jan Fijas- członek.

Na podstawie wyników uzyskanych w obu częściach rywalizacji jurorzy ustalili kolejność zajętych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych:

 
  1. grupa wiekowa ( szkoła podstawowa)
 

I m- ce Piotr Korulczyk- Szkoła Podstawowa Nr 2 Malbork

II m- ce Krzysztof Chmielowiec- Zespół Szkół Lichnowy

III m- ce Kacper Karolczuk- Szkoła podstawowa Nr 8 Malbork

 
  1. grupa wiekowa ( gimnazjum)
 

I m- ce Anna Bartoszewska – Zespół Szkół Lichnowy

II m- ce Wojciech Kruszczyński- Zespół Szkół Stare Pole

III m- ce Andrzej Jeż- Gimnazjum Nr 3 Malbork

   
  1. grupa wiekowa ( szkoła ponadgminazjalna)
 

I m- ce Joanna Zbrzeźna- Z.O.G ZOSP RP Lichnowy

II m- ce Igor Konopko- Zespół. Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Malbork

      III m- ce Wojciech Treć- Zespół. Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Malbork

 

Czołowe miejsca w poszczególnych grupach wiekowych zostały wyróżnione dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe Malbork, LEIER- Malbork Sp. z o.o., Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Malborku, Bank Spółdzielczy w Malborku.

 

Powiązana galeria zdjęć:

02 KWI 2008

Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,, Młodzież Zapobiega Pożarom”

wszystkie aktualności