do góry

Nadesłano z kraju

02 KWI 2008

Małopolskie: Nowy Sącz – Minister i Komendant Główny PSP z wizytą w JRG nr 2 Nowy Sącz

W dniu 31 marca przy okazji wmurowania kamienia węgielnego pod budowę strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Nowym Sączu Pan Antoni Podolski  - Podsekretarz Stanu w MSWiA wraz z Panem  Przemysławem Gułą -doradcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz  nadbryg. Wiesławem  Leśniakiewiczem - Komendantem Głównym PSP spotkali się w JRG nr 2 ze zmianą służbową oraz członkami Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej, którzy  w tej jednostce pełnią służbę. Podczas spotkania została poruszona tematyka związana z finansowaniem  oraz  szkoleniem MGPR.  Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Panu Ministrowi oraz Komendantowi Głównemu towarzyszył bryg. Andrzej Łabuz - Małopolski Komendant Wojewódzki wraz z bryg. Piotrem Konarem Zastępcą  Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego. Przypomnieć trzeba, że w tym roku przypada dziesiąta rocznica formalnego powołania  Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej. Grupę tworzą sądeccy strażacy zatrudnieni w KM PSP Nowy Sącz oraz w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie. Grupa ma na swoim koncie udział w wielu akcjach ratowniczych ma terenie kraju oraz  poza  jego granicami. Więcej informacji o MGPR to jest o historii strukturze oraz akcjach można znaleźć na stronie internetowej KM PSP Nowy Sącz link: http://www.psp-nowysacz.pl/mgpr.php?page=mgpr

Powiązana galeria zdjęć:

02 KWI 2008

Małopolskie: Nowy Sącz – Minister i Komendant Główny PSP z wizytą w JRG nr 2 Nowy Sącz

wszystkie aktualności