do góry

Nadesłano z kraju

03 KWI 2008

"Ropa" w Ropie


W dniu 1 kwietnia o godzinie 7:03 dyżurny operacyjny Państwowej Straży Pożarnej otrzymał informację o palmie substancji ropopochodnej na rzece Ropie w miejscowości Gorlice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że z kanalizacji deszczowej wypływa woda zmieszana ze zużytym olejem silnikowym do otwartego rowu ziemnego o dł. około 10m prowadzącego do rzeki Ropy.

O wycieku powiadomiono PSK w KP PSP w Jaśle, gdyż istniało zagrożenie skażenia ujęcia wody pitnej dla miasta Jasła, które leży w dolnym biegu rzeki.
Działania straży pożarnej polegały na odnalezieniu miejsca emisji substancji, monitoringu około 500m brzegu rzeki, zabezpieczeniu wylotu rowu przed dalszym przedostawaniem się oleju do rzeki i ustawieniu rękawów sorbcyjnych. Po ustaniu wycieku przystąpiono do zbierania substancji ropopochodnej zmieszanej z wodą oraz zebrano skażoną warstwę ziemi. Zebrano około 550l skażonej wody i ziemi.
W toku prowadzonej akcji ratowniczej ustalono sprawce wycieku, który został zobowiązany do usunięcia i utylizacji skażonej ziemi i wody.
Na miejsce przybyli: przedstawiciele WIOŚ z Delegatury w Nowym Sącz oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gorlicach.
Działania trwały 5 godz. 30 min. W akcji brało udział 4 zastępy (14 strażaków) oraz 1 patrol Policji.


wszystkie aktualności