do góry

Nadesłano z kraju

15 MAJ 2019

Strażackie spotkania z najmłodszymi – Braniewo

Strażackie spotkania z najmłodszymi – Braniewo
Strażackie spotkania z najmłodszymi – Braniewo

Tradycyjnie w maju komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odwiedzana jest przez liczne grupy dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu powiatu braniewskiego.

Licznie odwiedzające siedzibę Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie grupy młodzieży stanowią doskonałe uzupełnienie miesiąca ochrony przeciwpożarowej. Wizyty najmłodszych w siedzibie straży pożarnej oraz obecność braniewskich strażaków w placówkach edukacyjnych do doskonała forma do edukacji o bezpieczeństwie.

W trakcie wizyty w siedzibie straży pożarnej najmłodsi mogą zapoznać się z wyposażeniem wykorzystywanym przez strażaków oraz jak zachować się podczas pożaru lub innego zdarzenia. Podczas odwiedzin strażacy prezentują sprzęt oraz wyposażenie jednostki ratowniczo-gaśniczej w tym umożliwiają dla najmłodszych obcowanie z pojazdami pożarniczymi, które cieszą się największym zainteresowaniem. W trakcie spotkań młodzież dowiaduje się na czym polega zawód strażaka, do jakich zdarzeń wyjeżdżają strażacy oraz jak należy prawidłowo korzystać z numerów alarmowych. Każdy z uczestników może przymierzyć hełm strażacki oraz wejść do wozu bojowego. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszy się podróż podnośnikiem strażackim oraz próba gaszenia pożaru.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie

15 MAJ 2019

Strażackie spotkania z najmłodszymi – Braniewo

Strażackie spotkania z najmłodszymi – Braniewo

wszystkie aktualności