do góry

Nadesłano z kraju

12 LIP 2019

Wizyta w obozie harcerskim w Zawadach - pow.nidzicki

 Obóz harcerski w Zawadach gm.Janowo

W trakcie wizytacji strażacy sprawdzili kompletność dokumentacji niezbędnej do prowadzenia obozu, prawidłowość oznakowania kierunków ewakuacji, zbiórki do ewakuacji, miejsc lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego, miejsc wyznaczonych do palenia ognisk oraz miejsc lokalizacji butli z gazem. W trakcie odwiedzin w 5 podobozach sprawdzano wiedzę uczestników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jak również zachowania w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych i pożaru. Sprawdzono ponadto warunki lokalizacji podobozów, ich stan techniczny i wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. 
Na zakończenie wizytacji przeprowadzono praktyczne sprawdzenie ewakuacji i przeprowadzono pogadankę na temat bezpiecznych zachowań. Harcerze spisali się na medal, ewakuacja przebiegła prawidłowo. Wizytację prowadzono w asyście Policji, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz przedstawiciela Urzędu Gminy Janowo.

Czytaj też: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/posts/2307762485973215

Opracowanie: bryg.Marek Augustynowicz
Zdjęcia: asp.Piotr Zakrzewski/bryg.Marek Augustynowicz

12 LIP 2019

Obóz harcerski w Zawadach 11.07.2019 - pow.nidzicki

wszystkie aktualności