do góry

Nadesłano z kraju

  • Znaleziono 21781 wiadomości.

W dniu 22 lutego 2008 r. Komenda Powiatowa PSP zorganizowała roczną odprawę szkoleniową dla funkcyjnych Związku OSP RP z terenu powiatu wadowickiego. Wzięli w niej udział Prezesi Zarządów Miejskich i Gminnych oraz Komendanci Gminni Związku