do góry

Oferta Wydawnictwa Lekarskiego PZWL Sp. z o.o.

Medycyna katastrof chemicznych

Okładka książki pt. Marek Kowalczyk, Sławomir Rump, Zbigniew Kołaciński
Wydanie I, 234 strony, 60 ilustracji, 35 tabel, oprawa plastykowa, format 145*205 mm
ISBN: 83-200-2760-8
Cena katal. 59 zł

Przedmiotem książki jest organizacja pomocy i postępowanie medyczne w przypadkach awarii z uwolnieniem toksycznych substancji chemicznych w zakładach przemysłowych i magazynach, podczas transportu, a także w wyniku akcji terrorystycznych, w których użyto m. in. bojowych substancji trujących.

Autorzy opisują mechanizmy działania tych substancji i metody ich rozpoznania. Przedstawiają zasady postępowania leczniczego w przypadku masowych zatruć oraz sprzęt niezbędny w akcji ratowniczej. Na końcu książki zamieszczono przydatne adresy specjalistycznych ośrodków toksykologicznych w Polsce.

Książka jest przeznaczona dla lekarzy ogólnych, lekarzy pogotowia ratunkowego, oddziałów chorób wewnętrznych i oddziałów ratunkowych szpitali. Może być wykorzystana w kształceniu studentów medycyny i specjalistów ratownictwa medycznego oraz przydatna sekcjom ratownictwa medycznego oraz przydatna sekcjom ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej.

Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego

Okładka książki pt. Krzysztof Chomiczewski, Janusz Kocik, Tomasz Szkoda
Wydanie I, 232 strony, 8 ilustracji, 8 tabel, oprawa plastykowa, format 145*205 mm
ISBN: 83-200-2684-9
Cena katal. 65 zł

Jedyna na polskim rynku wydawniczym publikacja adresowana do lekarzy i służb medycznych, w której wyczerpująco omówiono zasady postępowania w przypadku ataku terrorystycznego z użyciem broni biologicznej.

W części ogólnej czytelnik zapoznaje się z historią broni biologicznej, aktualnymi zagrożeniami, nowoczesnymi metodami przeciwdziałania im, sposobami wykrywania ataku biologicznego i identyfikacji użytego czynnika oraz zasadami postępowania lekarskiego w przypadku masowych ofiar. W części szczegółowej omówiono typowe choroby wywołane przez broń biologiczną, m.in. wąglik, dżumę, ospę prawdziwą, tularemię, brucelozę, enterotoksynę gronkowcową, mikotoksyny. Zwrócono uwagą na rolę szybkiej diagnozy i epidemiologii w zakresie niezbędnym dla lekarza pogotowia, lekarza pierwszego kontaktu i lekarza w szpitalu.

Książka powinna się znaleźć w podręcznej bibliotece każdego lekarza.

Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych

Okładka książki pt. Marek K. Janiak (red.), Andrzej Wójcik (red.)
Wydanie I, 182 strony, 20 ilustracji, 20 tabel, oprawa plastykowa, format 145 x 235 mm
ISBN: 83-200-2958-9
Cena katal. 63 zł

Przedmiotem książki jest przeciwdziałanie zdarzeniom radiacyjnym oraz likwidacja ich skutków, które obejmują trzy aspekty biomedyczne:

 • Postępowanie ratunkowe na miejscu zdarzenia i transport ofiar do zakładów leczniczych.
 • Szacowanie dawek pochłoniętych przez porażonych.
 • Leczenie obrażeń.

Autorzy opisują m.in.:

 • podstawowe elementy fizyki promieniowania jonizującego i dozymetrii
 • zasady ochrony radiologicznej
 • biologiczne przyczyny uszkodzeń popromiennych
 • chorobę popromienną, zaburzenia psychiczne oraz ich leczenie

Uwzględniono odpowiednie dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej.

Książka jest przeznaczona dla:

 • lekarzy i średniego personelu medycznego stosujących źródła promieniowania do celów diagnostycznych i leczniczych
 • służb ratowniczych
 • studentów medycyny i fizyki jądrowej

Może być przydatna w szkoleniach z ochrony radiologicznej przy ekspozycji zawodowej i medycznej oraz z zakresu zagrożeń radiacyjnych, takich jak: wybuchy jądrowe, wypadki radiacyjne, akty terroru.

Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach

Okładka książki pt. Jerzy Strużyna (red.)
Wydanie I, 332 strony, 19 ilustracji, 38 tabel, oprawa plastykowa, format 145 x 205 mm
ISBN: 83-200-2959-7
Cena katal. 79 zł

Przedmiotem książki są zasady postępowania w przypadku wystąpienia masowych oparzeń.
W publikacji szczegółowo omówiono zasady pierwszej pomocy zarówno na miejscu zdarzenia, jak i w czasie transportu chorego do szpitala, a także pomoc przedlekarską, której należy udzielić poszkodowanym z urazem oparzeniowym:

 • cieplnym,
 • elektrycznym,
 • chemicznym,
 • mieszanym.

Przedstawiono organizację, zabezpieczenie lecznicze i standardy postępowania w izbie przyjęć szpitala ogólnego, na oddziale ogólnochirurgicznym i ratownictwa medycznego, a także współpracę interdyscyplinarną oraz odrębności postępowania ratowniczego u dzieci.

Książka jest przeznaczona dla służb ratownictwa medycznego, lekarzy pracujących w pogotowiach ratunkowych, izbach przyjęć oraz na oddziałach szpitalnych chirurgii i ratownictwa.

Podręcznik pierwszej pomocy

Okładka książki pt. M. Buchfelder, A. Buchfelder
Tłumaczenie z niemieckiego Ludwik Garmada
Wydanie IV, 304 strony, 91 ilustracji, oprawa broszurowa, format 145*205 mm
ISBN: 83-200-2817-5
Cena katal. 29 zł

Na miejscu wypadku często pierwsze minuty decydują o życiu poszkodowanego. W książce omówiono zasady udzielania pomocy, uwzględniając wszystkie podstawowe zagadnienia niezbędne do wykonywania prawidłowych czynności przed przybyciem lekarza. Ze względu na przejrzystą formę oraz czytelny sposób przedstawienia informacji jest przydatna nie tylko dla uczniów szkół medycznych, lecz także może zainteresować szeroki krąg czytelników. Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub też przyczynić się do uratowania życia innego człowieka.

Bandażowanie

Okładka książki pt. Anna Chrząszczewska
Wydanie V, 64 strony, oprawa broszurowa, format 145*205 mm
ISBN: 83-200-2716-0
Cena katal. 18 zł

W książce Bandażowanie Anna Chrząszczewska przedstawia różne techniki wykonywania opatrunków i bandażowania poszczególnych części ciała człowieka. Zasadniczą częścią publikacji jest bogaty materiał ilustracyjny. Ryciny szczegółowo obrazują kolejne etapy prawidłowo wykonanych czynności bandażowania. Pokazano rodzaje obwojów opatrunkowych, np. obwój kłosowy, rodzaje opasek itp. Autorka omówiła także obecnie stosowany materiał opatrunkowy.

Podręczny leksykon leków. Książka z CD

Okładka książki pt. Iwona Korzeniewska-Rybicka, Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Wojciech Masełbas, Witold S. Gumułka (red. naukowy)
Wydanie III rozszerzone i uaktualnione, 1020 stron, oprawa twarda, format 145 x 205 mm
ISBN: 83-200-3033-1
Cena katal. 64,90 zł

Podręczny leksykon leków jest to kompendium leków zarejestrowanych w Polsce przygotowane przez zespół autorów pod redakcją naukową prof. W. S. Gumułki, w oparciu o Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (stan z maja 2004 r.). Książka jest adresowana do pacjentów, którzy chcą poznać działanie i sposób stosowania leków. Zawiera opisy ponad 2500 leków dostępnych na receptę i bez recepty.

Opis leku zawiera: nazwę handlową preparatu, informację, czy lek jest dostępny na receptę czy bez recepty, informacje o producencie, opakowaniu, zastosowaniu leku, przeciwwskazaniach, działaniach niepożądanych, dawkowaniu oraz uwagi szczegółowe dotyczące m.in. interakcji z innymi lekami.

Autorzy zwracają szczególną uwagę na to, o czym chory powinien powiedzieć swojemu lekarzowi przed rozpoczęciem leczenia, oraz na możliwe powikłania występujące podczas stosowania leku, które wymagają pilnego kontaktu z lekarzem. Informują, czy lek można łączyć z posiłkiem, o jakiej porze go najlepiej przyjmować i w jakiej postaci. Dają również wskazówki dla kobiet ciąży.

Mały atlas anatomiczny

Okładka książki pt. Ryszard Aleksandrowicz
Wydanie V, 180 stron, 139 ilustracji, oprawa broszurowa, format 165 x 235 mm
ISBN: 83-200-2968-6
Cena katal. 37 zł

Mimo ogromnego postępu wiedzy, w tym nauk medycznych, jai dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach, wnętrze ciała ludzkiego kryje w sobie ciągle jeszcze wiele fascynujących, nie zbadanych tajemnic. Powstają nawet na ten temat wspaniałe filmy, które zdobywają widzów na całym świecie. Ale nawet najwspanialszy film nie zastąpi książki, którą oddajemy do rąk Czytelników.

Jest to nowe, rozszerzone i uzupełnione wydanie cieszącego się ogromną popularnością atlasu, który przedstawia anatomię człowieka w sposób przystępny i jednocześnie usystematyzowany. Książka jest bogato ilustrowana - zawiera 139 barwnych tablic wraz z tekstami objaśniającymi. W obecnym wydaniu dodano ponad 30 nowych tablic. Mały atlas anatomiczny to publikacja szczególnie przydatna nie tylko uczniom, lecz także słuchaczom studiów licencjackich. Powinna również zainteresować wszystkich, którzy chcą poznać budowę i mechanizmy funkcjonowania ludzkiego ciała.

Podręcznik doraźnej pomocy medycznej

Okładka książki pt. Jonathan P. Wyatt, Robert N. Illingworth, Michael J. Clancy, Phil Munro, Colin E. Robertson
Tłumaczenie z angielskiego: Aurelia Szpiro – Żurkowska i Teresa Korta
Wydanie I, 674 strony, 118 ilustracji, format 125*195 mm, oprawa twarda
ISBN: 83-200-2549-4
Cena katal. 89 zł

Znakomity podręcznik z zakresu medycyny ratunkowej i stanów nagłych. Zawiera podstawowe informacje na temat stanów zagrożenia życia, pierwszej pomocy i wskazań do dalszego leczenia. Książka napisana jest bardzo przystępnie. Liczne ryciny i tabele wzbogacają tekst i ułatwiają jego przyswojenie. Wydanie polskie zostało uzupełnione informacjami dotyczącymi działalności naszej służby zdrowia.

Publikacja jest niezbędna dla lekarzy wszystkich specjalności, stanowi także niezastąpione źródło wiedzy dla studentów medycyny.

Vademecum lekarza praktyka

Okładka książki pt. Ryszard Brzozowski (red.)
Wydanie I, 1282 strony, 234 ilustracje, oprawa plastykowa, format 165*235 mm
ISBN: 83-200-2389-0
Cena katal. 190 zł

W książce położono szczególny nacisk na diagnostykę i terapię - najistotniejsze elementy codziennej praktyki lekarskiej. Najnowsze opracowanie dzieła pozwala na zapoznanie się - w szerokim zakresie - ze współczesną wiedzą internistyczną, rozszerzoną o metody postępowania w przypadkach nagłych zachorowań i zatruć, chorób zakaźnych, gruźlicy, chorób układu nerwowego oraz chorób psychicznych. Obejmuje też najważniejsze zagadnienia z takich dziedzin, jak: dermatologia, położnictwo, laryngologia, okulistyka, pediatria i geriatria. Publikacja ta powinna zainteresować zwłaszcza lekarzy zajmujących się medycyną rodzinną, gdyż znajdą tu dużo informacji przydatnych w leczeniu wszystkich członków rodziny - od najmłodszych aż do tych w sędziwym wieku.

Wszystkie powyższe książki Wydawnictwa Lekarskiego PZWL można zamawiać:

 • listownie: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 379,
 • e-mailem: ,
 • przez stronę internetową www.pzwl.pl,
 • przez infolinię: 0 801 142 080,
 • faxem: +48 22 695 44 87.