do góry

Oferta wydawnicza FHU

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia. Postępowanie przedmedyczne z zastosowaniem automatycznego defibrylatora

Okładka książki pt. Format B5, 184 s., cena 20 zł brutto (przy większych zamówieniach istnieje możliwość negocjacji ceny)

Książka została napisana przez zespół pod kierunkiem prof. dra hab. med. Witolda Jurczyka i dra med. Andrzeja Łakomego w składzie: dr med. Małgorzata Grześkowiak, dr med. Zbigniew Żaba, lek. med. Anna Turowska-Kóska, mgr Roland Podlewski, lek. med. Karol Szymański, nadkom. mgr Wojciech Walkowiak, kom. Alina Zywert.

Jest ona przeznaczona dla czytelników, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Zakres wiadomości o bezprzyrządowym postępowaniu w stanach zagrożenia życia zawarty w książce, oznacza możliwość udzielenia pierwszej pomocy przez każdego i w każdej sytuacji. Dlatego bardzo dokładnie omówiono czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej u niemowląt, dzieci i dorosłych, a także najczęściej występujące stany wymagające szybkiej pomocy uwzględniając ich definicję, patomechanizmy i kolejne kroki postępowania przedlekarskiego w zakresie przydatnym w ratownictwie realizowanym przez ratowników wszystkich służb (PSP, OSP, Policji i innych). Wprowadzono przejrzysty układ graficzny tekstu z rysunkami ułatwiającymi jego zrozumienie i zapamiętywanie.

Założeniem autorów książki była chęć przekazania najnowszej wiedzy w możliwie najbardziej przejrzystej formie, dlatego też, poszerzona została o rozdział omawiający zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.