do góry

Oferta wydawnicza Kąpiemy się bezpiecznie, ratujemy skutecznie

Kąpiemy się bezpiecznie, ratujemy skutecznie

Okładka książki pt. Ryszard Jan Bojarowski instruktor-wykładowca ratownictwa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego „Kąpiemy się bezpiecznie, ratujemy skutecznie", Włocławek 2007, str. 330, cena 40 zł, ISBN 978-83-87144-36-4.

Książka, wydana w nakładzie 1000 egz., napisana została w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i jest efektem wieloletnich obserwacji oraz doświadczeń autora, jako ratownika na kąpieliskach nadmorskich i śródlądowych.

W pierwszych słowach, zamiast wstępu do publikacji, będącej praktycznym poradnikiem ratownika, ucznia, nauczyciela i plażowicza, autor zwraca uwagę na problem czystości polskich wód, których wbrew pozorom, co podkreśla, wcale nie jest tak dużo, jakby z pozoru się wydawało, gdyż tak naprawdę Polska należy do krajów europejskich o najmniejszych zasobach wodnych. Tak więc nie dość, że jest ich mało, to na dodatek złego są one w większości przypadków w fatalnym stanie pod względem czystości, co spowodowane jest przede wszystkim zanieczyszczeniami w postaci ścieków odprowadzanych z miast i zakładów przemysłowych. Dlatego też, autor wskazuje strategiczne cele, które powinny być spełnione w celu ochrony wód w Polsce.

Dalsza część książki została podzielona na 11 rozdziałów. Pierwsze 5 dotyczy problematyki związanej z typową działalnością ratowniczą tj. samoratowaniu, udzielaniu pomocy tonącym, w tym w przypadku załamania się lodu, udzielaniu pomocy po wydobyciu ratowanego z wody, jak również udzielaniu pierwszej pomocy medycznej w nagłych przypadkach na plaży. Kolejne 6 rozdziałów dotyczy m.in. bezpieczeństwa i organizacji pracy na kąpieliskach, postawy ratownika i jego odpowiedzialności, a także roli Policji i PSP w systemie ratownictwa wodnego w Polsce, czyli jak najbardziej efektywnemu zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom przebywających w pobliżu obszarów wodnych. Słowem, jest w niej mowa o sprawach wypoczynku nad wodą, zapobieganiu wypadkom utonięć i sposobach udzielania pomocy ludziom, którzy znaleźli się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia lub zdrowia w wodzie.

Zawarte na 330 stronach treści, w tym m.in. procedury ratownicze oraz liczne, czytelne rysunki stawiają tę książkę w szeregu tych lektur, po które w myśl zasady „zanim zaczniesz ratować innych, naucz się najpierw ratować sam" z powodzeniem można sięgnąć podczas szkoleń m.in. członków WOPR, ratowników, jak również wszystkich osób korzystających z kąpielisk.