do góry

opolskie

12 LUT 2019

Odprawa roczna kadry kierowniczej PSP za 2018 rok

 

 

12 lutego 2019 roku na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyła się narada roczna kadry kierowniczej PSP województwa opolskiego podsumowująca rok 2018.

W naradzie udział wzięli:

- Parlamentarzyści ziemi opolskiej – Katarzyna Czochara i Antoni Duda,
- Wojewoda Opolski - Adrian Czubak,
- Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – insp. Adam Tychowicz,
- Dowódca 10 Brygady Logistycznej w Opolu – płk Szymon Lepiarz,
- Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej – płk SG Adam Jopek,
- Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu – ppłk SG Jerzy Łukasik,
- Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Opolu – Krzysztof Chmiel,
- Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Krzysztof Gaworski,
- Zastępca Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Anna Dyja-Bajno,
- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu – Jacek Bartosz,
- Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP – Andrzej Borowski,
- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Henryk Ferster,
- Komendanci Powiatowi i Miejski PSP woj. opolskiego,
- naczelnicy wydziałów KW PSP w Opolu.

Naradę rozpoczął opolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Kędryk od powitania zaproszonych gości i uczestników odprawy. Następnie w swoim wystąpieniu podkreślił, że „każdy rok w naszej służbie niesie ze sobą nowe wyzwania, postanowienia i cele.  Rok 2018 dla opolskich strażaków był okresem ogromu pracy i wzmożonego wysiłku, a także czasem kontynuacji rozwoju i modernizacji straży w naszym województwie. Widoczne efekty w postaci nowego sprzętu, doposażenia jednostek, czy też poprawy funkcjonującej infrastruktury są najlepszym przykładem wzmacniania strażackiego potencjału”.

Podczas swojego wystąpienia Opolski Komendant Wojewódzki PSP podsumował szereg przedsięwzięć o charakterze modernizacyjnym i remontowym jakie zrealizowano w większości strażnic jednostek PSP w 2018 roku. Główny zakres robót dotyczył m.in. odnowienia garaży, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, modernizacji instalacji wewnętrznych oraz zakupu wyposażenia pomieszczeń komend.

W 2018 roku dokonano również poprawy stanu technicznego sprzętu transportowego jednostek Państwowej Straży Pożarnej woj. opolskiego poprzez zakup 6 pojazdów m.in. ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Brzegu, 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla KP PSP w Brzegu i Głubczycach, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Nysie oraz samochodu z podnośnikiem hydraulicznym dla KP PSP w Strzelcach Opolskich, a także ciągnika rolniczego z dodatkowym osprzętem. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zakupiły 15 nowych pojazdów. Ponadto jednostki Państwowej Straży Pożarnej przekazały do Ochotniczych Straży Pożarnych 16 pojazdów.

Powyższe zakupy zostały dokonane ze środków m.in.: budżetowych, unijnych, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także w ramach środków przeznaczonych na KSRG i od MSWiA. W tym miejscu Opolski Komendant Wojewódzki PSP złożył podziękowania Parlamentarzystom, Komendantowi Głównemu PSP oraz Wojewodzie Opolskiemu za współpracę, wsparcie i pomoc finansową.

Opolski Komendant Wojewódzki PSP podsumował działania ratownicze „w 2018 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 12 602 zdarzeń, w tym: podczas 4.468 pożarów, 7310 miejscowych zagrożeń, 824 alarmów fałszywych. Średnio wyjeżdżano blisko 35 razy dziennie, tj. co 41 minut. Te dane, to obraz codziennej strażackiej służby”.

Podkreślono, iż działania prowadzone przez jednostki PSP wspomagane były zastępami ochotniczych straży pożarnych, którym podziękowano za wspólne działania.

St. bryg. Krzysztof Kędryk podziękował strażakom PSP jak również wszystkim służbom współdziałającym podczas interwencji za ich poświęcenie, profesjonalizm i skuteczne działania.   

Po wystąpieniu Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP głos zabrała Pani Poseł Katarzyna Czochara, Poseł Antoni Duda oraz Wojewoda Opolski Adrian Czubak, którzy serdecznie podziękowali wszystkim strażakom za wzorową i profesjonalną służbę zwracając jednocześnie uwagę na stale powiększający się zakres zadań strażaków, a także wyraźnie postępujący proces modernizacji w PSPi OSP województwa opolskiego.

Głos zabrał również Andrzej Borowski Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, który podziękował za bieżącą współpracę, a także poruszył kwestie zawodów spotowo-pożarniczych, obozów MDP oraz sprawę przekazywania czujek.

Następnie komendanci powiatowi i miejski PSP województwa opolskiego oraz naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu przedstawiali w formie prezentacji zrealizowane zadania w roku 2018. Mówili m.in. o interwencjach, zrealizowanych inwestycjach, przeprowadzonych czynnościach kontrolno – rozpoznawczych, a także o planach na rok bieżący.

12 LUT 2019

Odprawa roczna kadry kierowniczej PSP za 2018 rok

Odprawa roczna kadry kierowniczej PSP woj. opolskiego za 2018 rok

wszystkie aktualności