do góry

opolskie

31 MAR 2020

Pożar domu w Olbrachcicach

Pożar domu w Olbrachcicach

W poniedziałek 30 marca 2020 r. o godz. 4:22 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w Olbrachcicach na terenie gm. Biała.

Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że pali się pół domu jednorodzinnego, w którym zamieszkiwała 5 osobowa rodzina (2 osoby dorosłe oraz 3 dzieci w tym dwoje niepełnosprawnych), którzy bezpiecznie opuścili wnętrze budynku.
Natychmiast na miejsce akcji skierowane zostały siły i środki z prudnickiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Olbrachcicach, Białej, Lubrzy i Ligocie Bialskiej.

Strażacy, którzy już po kilku minutach od chwili alarmowania dotarli na miejsce zdarzenia zastali płonący dach domu jednorodzinnego. Podjęte bezzwłocznie działania ratownicze polegały na:

  • zabezpieczeniu miejsca prowadzonych działań,
  • podaniu 2 prądów gaśniczych wody w natarciu na palący się dach budynku, w tym jeden z SHD – 21, równocześnie od wewnątrz prowadzono rozpoznanie bojem z użyciem jednej linii gaśniczej,
  • podaniu 3 prądów gaśniczych wody w obronie na dach budynku gospodarczego,
  • ewakuowaniu w bezpieczne miejsce zwierząt z gospodarstwa domowego,
  • wyniesieniu z palącego się budynku jednej pustej oraz trzech pełnych butli z  propanem-butanem,
  • dowożeniu wody do pożaru z pobliskiego cieku wodnego oraz hydrantów,
  • prowadzeniu prac rozbiórkowych i usunięciu niebezpiecznie zwisających elementów konstrukcyjnych.

Podczas prowadzonych działań doszło do całkowitego zawalenia się konstrukcji dachu do wewnątrz budynku.

Po lokalizacji pożaru stwierdzono, że występuje realne zagrożenie dla uczestników ruchu poruszających się drogą powiatową oraz chodnikiem przylegającym bezpośrednio do uszkodzonego budynku. O zaistniałej sytuacji powiadomiono Starostwo Powiatowe w Prudniku oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego informując, że w wyniku pożaru doszło do naruszenia konstrukcji ścian nośnych z widocznymi licznymi pęknięciami, w tym ściany szczytowej od strony jezdni i napowietrznej linii energetycznej. Przybyli na miejsce przedstawiciele prudnickiego starostwa, z którymi wspólnie ustalono, że wyłączony z użytku zostanie pas jezdni przylegający do uszkodzonego budynku.

W trwających ponad 9 godzin działaniach ratowniczo-gaśniczych interweniowało łącznie 44 strażaków. Wartość strat powstałych w wyniku pożaru została oszacowana na ok 350 tys. zł.

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Sobek – KP PSP w Prudniku.
Zdjęcia: KP PSP Prudnik.

31 MAR 2020

Pożar domu w Olbrachcicach

wszystkie aktualności