do góry

opolskie

28 LUT 2013

Przekazanie obowiązków komendanta powiatowego

W dniu 26 lutego 2013 r. o godzinie 12:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków komendanta powiatowego. Przekazanie obowiązków nastąpiło na skutek przejścia na zasłużoną emeryturę mł. bryg. Czesława Nogi pełniącego funkcję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olesnie. Jego następcą na tym stanowisku został kpt. Wojciech Wiecha, który dotychczas pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Za służbę i poświęcenie dla ochrony przeciwpożarowej odchodzącemu na emeryturę komendantowi dziękowali Opolski Komendant Wojewódzki nadbryg. Karol Stępień oraz Starosta Oleski Jan Kus. Na uroczystości obecni byli Zastępcy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego, komendanci powiatowi województwa opolskiego, oraz zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, policji, wojska oraz firm i instytucji na co dzień współpracujących z oleską komendą. Odchodzący komendant podziękował za służbę i współpracę władzom, współpracownikom, a nastającemu nowemu życzył sukcesów na zajmowanym stanowisku. Przebieg i charakterystyka 36-letniej służby pożarniczej mł. bryg. Czesława Nogi: 1977 - Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna przy Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” w Praszce, dowódca roty 1977 - 1979 - Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, kadet 1979 - 1980 - Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna przy Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” w Praszce, młodszy inspektor 1980 - 1994 - Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna przy Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” w Praszce, komendant 1994 - 1998 - Komenda Rejonowa PSP w Oleśnie, starszy inspektor 1998 - 1999 - Komenda Rejonowa PSP w Oleśnie, p.o. Komendant Rejonowy 1999 - 2013 - Komenda Powiatowa PSP w Oleśnie, Komendant Powiatowy (tekst mł.bryg. J.Zalewski foto Piotr Kubat)

Powiązana galeria zdjęć:

28 LUT 2013

Przekazanie obowiązków komendanta powiatowego

wszystkie aktualności