do góry

opolskie

26 LIP 2012

Wybuch butli acetylenowych w centrum miasta

We wtorek 24 lipca, tuż po godzinie 12:00 w centrum Olesna przy ulicy Kościuszki doszło do pożaru warsztatu w budynku parterowym znajdującym się w zwartej zabudowie a następnie do wybuchów zbiorników z gazami technicznymi zgromadzonych w tym warsztacie. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczyli miejsce akcji i przystąpili do podawania prądów wody na palący się warsztat. Wówczas doszło do wybuchu jednej z butli. Dowódca w porę wycofał rotę, co uchroniło przed obrażeniami interweniujących strażaków. W związku z zagrożeniem kolejnymi wybuchami kierujący działaniem ratowniczym rozkazał pilnie ewakuować osoby z zagrożonych zabudowań. Ewakuowano około 30 osób z sąsiadujących budynków. Podczas ewakuacji mieszkańców przylegającego budynku mieszkalnego doszło do kolejnego wybuchu butli, w wyniku którego fala uderzeniowa i energia cieplna spowodowały obrażenia osób ewakuowanych klatką schodową 12 osób zostało poparzonych i ranionych odłamkami szkła z okien oraz elementami konstrukcji budynku, w tym pięcioro dzieci i czterech strażaków. Obrażenie, które odniosło dwuletnie dziecko i strażak PSP są na tyle poważne, że oboje zostali hospitalizowani. Pozostałe osoby zostały zaopatrzone i opuściły tego samego dnia SOR. Lekko rannych zostało dwóch strażaków z OSP i jeden z PSP. W obiektach przeprowadzono rozpoznanie z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. W sumie podczas działań ratowniczo – gaśniczych doszło do dwóch silnych wybuchów i jednego słabszego. Mieszkańcy budynku podawali informacje, że słyszeli więcej wybuchów, ale zdecydowanie słabszych. W warsztacie strażacy znaleźli dwie rozerwane butle stalowe 40. litrowe i jedną ok. 10. litrową. Ponadto schłodzono i wyniesiono z pomieszczenia warsztatu 4 kolejne butle 40. litrowe oraz 15 butli o pojemności 5 i 11 litrów prawdopodobnie z propanem butanem. W  związku z podejrzeniem, że butle 40. litrowe mogą zawierać acetylen umieszczono je w zbiorniku brezentowym z wodą w celu schłodzenia i zabezpieczenia przed doprowadzeniem do reakcji rozpadu acetylenu i wybuchu. W warsztacie prowadzono prace naprawcze urządzeń chłodniczych. W pomieszczeniach warsztatowych znajdowały się zbiorniki z propanem–butanem, acetylenem, argonem, freonem i tlenem. Przyczyna tego zdarzenia oraz fakt korzystania w zakładzie z niebezpiecznych gazów technicznych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych z otworami okiennymi mieszkań i klatki schodowej skierowanymi na zakład będą wyjaśniane w trwającym postępowaniu. Opracował: bryg. Adam Janiuk KW PSP Opole Foto: st.kpt. Michał Zawiślak KW PSP Opole, st.kpt. Mariusz Koziński KPPSP Olesno

Powiązana galeria zdjęć:

26 LIP 2012

Wybuch butli acetylenowych w centrum miasta

wszystkie aktualności